Rybaki czeka przebudowa.

Nowe Rybaki. W całkiem niedalekiej perspektywie urokliwą ulicę Rybaki czeka kompleksowa przebudowa. W ostatnich latach ta trochę zapomniana przez Miasto przestrzeń odżywa dzięki oddolnym inicjatywom społecznym. Pojawił się również nowy mikroskwer na rozwidleniu Rybaków i Strzałowej. Zdegradowana infrastruktura oraz brak balansu pomiędzy funkcjami ulicy sprawiają, że cały czas nie była to przestrzeń przyjazna dla mieszkańców i turystów. Uwolnione od samochodów chodniki z nową nawierzchnią, więcej zieleni oraz nowa organizacja ruchu drogowego spowodują, że ulica ta zyskuje wielką szansę dołączenia do głównych, żyjących cały dzień przestrzeni ścisłego centrum Poznania.

Jako Stowarzyszenie proponujemy jednak szersze spojrzenie na ten projekt – uważamy za konieczne rozszerzenie go przynajmniej o krótki odcinek ul. Kwiatowej (od deptaku w ciągu ulicy Półwiejskiej do Rybaków). Póki co, założenia inwestycji nie przewidują przebudowy tej ulicy, pozostawiając „dziurę” pomiędzy obydwoma odnowionymi traktami.


Prezentacja. Otwórz w trybie pełnoekranowym

Kwiatowa nadaje się idealnie na pierwszy w Poznaniu woonerf.

Woonerf dla Poznania. Ulica Kwiatowa obecnie nie pełni żadnej komunikacyjnie ważnej funkcji w centrum. Ślepo zakończona na deptaku, jest tylko łącznikiem dla niewielkiej liczby samochodów wjeżdżających na Półwiejską oraz służy jako parking. Ta licząca niespełna 80 metrów uliczka ma jednak niesamowity potencjał. Jest idealnym miejscem na pierwszy w Poznaniu woonerf czyli podwórzec miejski. Pragniemy, by go na niej utworzyć podczas przebudowy sąsiedniej ulicy Rybaki. Byłby to dobry poligon doświadczalny, pozwalający na stwierdzenie, czy taka inicjatywa w warunkach poznańskich będzie się dobrze sprawdzać.

Woonerf to holenderski sposób na organizowanie śródmiejskich ulic i zaułków. Wbrew pozorom nie jest to deptak ani ulica wyłączona z ruchu. Rozwiązanie to zrównuje wszystkie funkcję ulicy na ten sam poziom ważności, według zasady Shared Space, czyli przestrzeni współdzielonej. Piesi, samochody i rowery dzielą między sobą miejsce na ulicy na tych samych zasadach. Nie ma chodników ani jezdni – jest jedna przestrzeń. Woonerf nie wyklucza też funkcji parkingowej ulicy.

Erauch, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Strefa zamieszkania po nowemu. Podwórzec miejski to nowe spojrzenie na aranżację przestrzeni w ramach strefy zamieszkania. Polskie prawo zakłada istnienie takich stref, jednak praktyka ich stosowania daleko odbiega od tego, co można zobaczyć np. w Holandii. Stosowanie w Polsce  strefy zamieszkania z reguły ogranicza się wyłącznie do postawienia znaków. Teoretycznie ten fakt zrównuje wszystkich użytkowników ulicy: pieszych, kierowców i rowerzystów. Strefa ogranicza maksymalną prędkość samochodów do 20 km/h, umożliwiając pieszym przekraczanie ulicy w dowolnym jej punkcie, dopuszczając zarazem parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach. Jednak brak wyraźnych zmian sposobu aranżacji przestrzeni ulicy powoduje, że praktycznie zachowanie uczestników ruchu drogowego nie odbiega od tego spotykanego na reszcie terenu zabudowanego. Samochody poruszają się cały czas po jezdni a piesi chodzą po chodnikach. W Polsce pierwsze próby organizowania przestrzeni ulic śródmiejskich na wzór holenderski zrealizowano z sukcesem w Łodzi. Od 2014 roku funkcjonuje tam program przebudowy ich części na Woonerfy, a ich pomysłodawcami byli sami mieszkańcy.

Woonerf wprowadza nową jakość przestrzeni śródmiejskich ulic. Poprzez zabiegi techniczne, specjalne ustawienie parkujących samochodów, rozmieszczenie zieleni i małej architektury wymusza się uspokojenie ruchu oraz poszanowanie wszystkich użytkowników ulicy. Woonerf to inaczej ulica do mieszkania, czyli przestrzeń skoncentrowana na mieszkańcach, a nie na funkcji transportowej.

Woonerf dla poznaniaków. Pomysł na stworzenie woonerfu na fragmencie ulicy Kwiatowej nie może jednak być oderwany od oczekiwań mieszkańców tej części centrum miasta oraz potrzeb firm działających w okolicy. Zakładamy, że w procesie projektowania nowej aranżacji ulicy niezbędne będzie uwzględnienie szerokiego spektrum głosów wszystkich jej użytkowników.