herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

Mieszkańcy miasta, którzy mają podjąć 16 listopada br. decyzje o wyborze nowych przedstawicieli w organach samorządu miejskiego (prezydent i rada miasta), nie będą mieć czasu, aby przyswoić sobie tak ważne informacje nt. kondycji finansów Poznania oraz planach na przyszłość.

Dlatego zwracamy się do Pana o przyspieszenie terminu publikacji projektu budżetu miasta o minimum dwa tygodnie, tak aby dokument ten był dostępny dla opinii publicznej jeszcze w październiku. Dzięki wcześniejszemu udostępnieniu projektu budżetu, mieszkańcy będą mogli nie tylko się mu przyjrzeć oraz przedyskutować jego zawartość, ale również możliwe będzie wyjaśnienie znajdujących się w nim danych i informacji przez przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych.

Z poważaniem
Paweł Sowa, prezes stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Paweł Głogowski, prezes stowarzyszenia „Ulepsz Poznań”