sitessex.com

Projekt Budżetu 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami dotycz?cymi projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2013. Niestety czasu na zg?aszanie poprawek jest bardzo ma?o – mog? to zrobi? do 3 grudnia br. w??cznie Radni. Zach?camy do kontaktu z Radnymi, których Pa?stwo jako wyborcy wybierali?cie, by przekaza? im swoje cheap generic lexapro online Więcej…

Podsumowanie roku 2011

logoZa nami rok 2011, warto więc posumować w paru zdaniach działalność stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Przede wszystkim, cieszy nas rosnące zainteresowanie mieszkańców swoim miastem, co przekłada się m.in na wzrost zainteresowania działalnością takich grup jak nasza. Miarodajnym wskaźnikiem, który to potwierdza jest liczba fanów naszego profilu na facebooku. Na dzień dzisiejszy przekracza ona 1500. Otrzymujemy też więcej maili od naszych sympatyków w porównaniu do lat ubiegłych.
Poza głównym profilem, stowarzyszenie prowadzi także dwa tematyczne, wspierające nasze akcje. Oba fanpage mają związek z bardzo szeroko pojętym transportem i komunikacją. Pierwszy z nich istniejący od ponad dwóch lat, to oczywiście klub „Latamy z POZnania!„, który gromadzi już ponad 5400 fanów. Jak również nowy – „Jaki Poznań Główny?”, inicjujący działania ku poprawie jakości jednej z najważniejszych obecnie w Poznaniu inwestycji, Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Poznań Główny. „Jaki Poznań Głowny?” wsparło już blisko 500 osób. Za wszystkie „lubię to!” serdecznie dziękujemy! Wszystkie te liczby motywują nas do dalszego działania, potwierdzają, że w Poznaniu jest wiele osób, które podzielają bliskie nam idee. Pod koniec artykułu wymieniamy inicjatywy, które skupiły naszą uwagę w 2011 roku.

Warto jednak również, poza suchymi faktami, napisać kilka słów komentarza:

(więcej…)

Wybory do Rad Osiedlowych – nasi kandydaci

Szanowni Pa?stwo, Ju? 20 marca Wybory do Rad Osiedli. Uprzejmie informujemy, ?e z naszego Stowarzyszenia startuje w wyborach dwóch kandydatów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ich sylwetkami oraz udzia?u w wyborach oraz równie? do oddania swego g?osu w?a?nie na nich. 😉 Jednocze?nie zach?camy do skorzystania z wyszukiwarki lokali wyborczych Więcej…

List do Radnych w sprawie poprawek do budżetu miasta 2011

Szanowni Państwo! Chcemy wyrazić niepokój związany z projektem budżetu miasta na 2011 rok. Rezygnacja z inwestycji poprawiających jakość oraz dostępność komunikacji miejskiej jest bardzo szkodliwa. Ścieżka rozwoju na jaką wchodzi miasto w naszym odczuciu nie powinna być dalej realizowana. Korki są zmorą mieszkańców Poznania. Chcąc je wyeliminować i ułatwić mieszkańcom Więcej…

Podziękowanie

Zdecydowali?my zlikwidowa? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia z przyczyn formalnych, które uniemo?liwi?y nam rejestracj? kandydatów na listach do Rady Miasta. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e polskie prawo promuje partie polityczne oraz tworzy niejasne zasady i regu?y gry, niedostosowane do realiów codziennego ?ycia. Ma?o w nich miejsca na wspieranie demokracji obywatelskiej i u?atwianie mieszka?com Więcej…

Przewietrzyć POZnań!

Szanowni Pa?stwo! Pozna? potrzebuje ?wie?o?ci, wyj?cia z urz?dniczych schematów, wi?kszego otwarcia na potrzeby mieszka?ców. Miasto „know-how” trzeba solidnie przewietrzy?! Jako m?odzi mieszka?cy Poznania, którzy nie widz? ?adnej sensownej wizji rozwoju miasta ze strony celebrex buy online uk obecnych polityków i rz?dz?cych, postanowili?my wystawi? komitet wyborczy stowarzyszenia w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych Więcej…

Poprzyjmy kandydaturę Poznania!

Serdecznie zach?camy do poparcia stara? Poznania o organizacj? 2. Letnich M?odzie?owych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. Nasze miasto to jedyny z europejskich kandydatów, który rywalizuje z Nanjing (Chiny) i Guadalajar? order zolpidem tartrate online (Meksyk). Gospodarza Igrzysk 2014 poznamy w lutym 2010 roku, podczas 122. Sesji MKOl w Vancouver (Kanada). Więcej…

IdP na Facebooku

Dołącz do sympatyków stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” na Facebooku. Otrzymuj najnowsze informacje bezpośrednio na Twój profil. Zapraszamy! http://www.facebook.com/inwestycjedlapoznania