Archiwa kategorii: Urbanistyka

Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Ktalog_tytułowaZ nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto. Jest to owoc naszych blisko dwuletnich prac.

Zaczęło się dość niewinnie, na jednym z wielu spacerów przez Stare Miasto. Każda z takich przechadzek wymusza na nas prowadzenie bacznych obserwacji, aby bez kontuzji pokonać drogę do celu, a przy okazji skłania nas do refleksji nad obecnym stanem chodników w ścisłym centrum miasta.

Czytaj dalej Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Poznań Główny 2020 – wizja

Jest rok 2020. Wysiadam z pociągu ekspresowego na dworcu Poznań Główny. Rozglądam się i widzę, że w oddali ciągle trwają jakieś roboty budowlane. Przy skrzyżowaniu ulicy Głogowskiej i Mostu Dworcowego powstaje nowy obiekt wraz z powierzchnią obsługi podróżnych oraz przeszklonym łącznikiem do starego-nowego dworca. To efekt ciągłej przebudowy kompleksu od ponad dziesięciu lat, która w 2022 ma zostać definitywnie zakończona. Ale po kolei, wróćmy do roku 2013, kiedy to oficjalnie zakończono prace nad nowym dworcem. 

Na jesieni 2013 roku otwarto hucznie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Nowy dworzec, nowa jakość, zachwyceni oficjele, trochę mniej podróżni. Kompleks dworcowy zmienił się, doszło kilka nowych funkcji jak dworzec PKS, szybki tramwaj, galeria handlowa, parking. Niestety pierwsze miesiące użytkowania nie napawały optymizmem. Funkcjonalne rozerwanie, brak spójnych ciągów pieszych, przeskalowana infrastruktura drogowa powodowały, że podróżni błądzili i narzekali na komunikację wewnątrz obiektu, jak i jego dostępność z zewnątrz.

Czytaj dalej Poznań Główny 2020 – wizja

Rowerowe propozycje IdP do budżetu obywatelskiego 2013

nowe_stacje_PSRM_zacznik_graficzny_IdPZ przyjemnością informujemy o złożeniu przez nasze stowarzyszenie dwóch projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2013.

Od początku roku, nawet pomimo zimowej aury pierwszych miesięcy, obserwujemy wzmożony ruch rowerowy w całym mieście. Jeszcze nigdy tak wielu mieszkańców Poznania nie korzystało z roweru jako środka transportu. Jesteśmy świadomi, że infrastruktura rowerowa nie nadąża za tak gwałtownymi zmianami w zachowaniach komunikacyjnych poznaniaków. Postanowiliśmy zatem ten stan nieco poprawić i zgłosić dwa projekty rowerowe.

Budowa 3 stacji rowerowych w ramach systemu roweru miejskiego.

Chcemy rozbudować system roweru miejskiego o trzy nowe stacje (tylko tyle możemy postulować ze względu na ograniczenia wynikające ze źle skonstruowanego przetargu), które pozwolą na dojazd z centrum do dwóch ważnych dzielnic Poznania: Jeżyc i Łazarza. Umiejscowienie stacji pozwoli również mieszkańcom na poruszanie się w ciągu zakorkowanych ulic Matejki i Szylinga. Ważny jest aspekt turystyczny – okolice Parku Wilsona na Łazarzu obfitują w atrakcje (np. Palmiarnia), z kolei z Rynku Jeżyckiego jest blisko do np. ciekawego kościoła Najśw. Krwi Pana Jezusa i św. Floriana. Nie bez znaczenia jest fakt umożliwienia dotarcia do miejskich targowisk – Rynek Jeżycki i Rynek Łazarski to serca handlowe obu dzielnic. Warto wesprzeć w ten sposób naszych lokalnych przedsiębiorców.

Nowe stacje to wzmocnienie całego systemu i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez zwiększenie zasięgu oddziaływania. Jest to możliwe niewielkim kosztem 130 tysięcy złotych (110 tys. zł na sam zakup stacji i rowerów, 20 tys. zł na montaż).
Lokalizacja stacji:

Rynek Jeżycki (przy przystanku tramwajowym w stronę centrum)
Matejki/Grunwaldzka (po północno-wschodniej stronie skrzyżowania)
Park Wilsona (na placyku przy wejściu od strony skrzyżowania ul. Głogowskiej/Berwińskiego)

Zaznaczyliśmy możliwą zmianę lokalizacji proponowanych stacji w przypadku niemożliwości ich zrealizowania we wskazanych miejscach (przesunięcie np. na inną stronę placu/ulicy).

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Projekt ma na celu połączyć drogą rowerową Grunwald z centrum i tym samym ułatwić komunikację rowerową mieszkańcom. Projekt ten łączy także istniejące już drogi rowerowe: odcinek ddr wzdłuż Grunwaldzkiej na Junikowie, ddr na Bułgarskiej, ddr na Rondzie Jeziorańskiego, a także pośrednio np. ddr na Bukowskiej. Zarazem pozwala mieszkańcom Grunwaldu na łatwy i bezpieczny dojazd do terenów rekreacyjnych jak Rusałka, Sołacz (cały zachodni klin zieleni). Szacowany koszt wykonania 3,5 km ścieżki rowerowej (szerokość ddr to 2 metry, do tego 1,5 metrowy chodnik) wynosi 3,8 mln złotych (w tym 103 tys. zł na wykonanie projektu).

Mamy nadzieję, że tym razem urzędnicy dopuszczą nasze projekty do głosowania (w zeszłym roku storpedowali pomysł budowy prawoskrętu tramwajowego z ul. Towarowej w św. Marcin, który miał przynieść duże oszczędności na skróceniu objazdów tramwajowych).

 

 

List ws. zagospodarowania Wolnych Torów


Inwestycje dla Poznania Poznań, dnia 8.4.2013
ul. Szewska 14/3
61-760 Poznań
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
PKP S.A. Poznań
Al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
Szanowni Państwo,
Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego trwa w pełni.
Powstająca równocześnie infrastruktura komunikacyjna otwiera drogę do inwestycji na
terenie tzw. Wolnych Torów – obszaru, który jest kluczowym dla rozwoju dzielnic
centralnych miasta. Niestety do tej pory nie został stworzony całościowy plan dla zabudowy i
zagospodarowania nowej dzielnicy. Warto przypomnieć, że na podstawie zawartego w dniu
26 sierpnia 2010 r. porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a PKP S.A. w 2011 roku zostało
ogłoszone postępowanie na wyłonienie autora projektu urbanistycznego zagospodarowania
terenu Wolnych Torów w Poznaniu. Termin składania ofert wstępnych po zmianach
określono na koniec września 2011 roku. Według informacji prasowych do przetargu
przystąpiły tylko dwa podmioty: poznańskie biuro architektoniczne BDF oraz
międzynarodowa firma Chapman Taylor, które spełniły stawiane wymaganie. Kolejnym
krokiem tego dwuetapowego przetargu miał być wybór tańszego oferenta. Za chwilę minie
półtora roku, a decyzja nie została wciąż podjęta, procedura zawisła w martwym punkcie.
W tym miejscu warto przytoczyć jak przywraca się miastu zdegradowane obszary w
państwach o wyższej kulturze urbanistycznej. Za przykład niech posłuży zmiana
zagospodarowania dworca centralnego w Utrechcie wraz z otoczeniem. Decyzja o
konieczności przebudowy została podjęta w połowie lat 90. XX wieku. Przez ponad dekadę
specjalna jednostka miejska wespół z potencjalnymi inwestorami, organizacjami
pozarządowymi, architektami, urbanistami, socjologami, całą rzeszą instytucji, a przede
wszystkim mieszkańcami debatowała, nakreślała i kreowała wizję zmian. Długotrwały proces
zakończył się konsensusem, który pozwala mieć nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą
w jak najmniejszym stopniu godziły w interesy różnych grup żyjących w mieście. Stworzony
masterplan jest sukcesywnie wdrażany, a realizacja wszystkich inwestycji przewidywana jest
na dwie dekady! Kompleksowość i długofalowość patrzenia na miasto jest godna podziwu i
naśladowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Poznaniu czerpać z tych holenderskich
doświadczeń.
Zwracamy się zatem do Państwa z pytaniem: co dalej? Jak Państwo widzicie
przyszłość tego przetargu? Warto zauważyć, że gdyby procedura przetargowa toczyła się
www.idp.org.pl I n w e s t y c j e d l a P o z n a n i a
ul. Szewska 14/3
61-760 P o z n a ń
1/2
zgodnie z założeniami prawdopodobnie moglibyśmy dziś mówić o wynikach koncepcji i
przystępować do sporządzania planu miejscowego. Być może procedura nie zostałaby
przeprowadzona tak wzorcowo jak w Utrechcie, ale mielibyśmy wszyscy szansę na realny
wpływ na wypracowane rozwiązania. Niestety na dzień dzisiejszy wisi nad nami groźba
zagospodarowania owego terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co już się
powoli dzieje (teren dworca PKS, układ komunikacyjny ZCK, zabudowa d. bazy PKS). Bez
żadnego wpływu, nadzoru, wyrywkowo, pogrążając ten teren w chaosie. Czy w obliczu
kolejnej perspektywy finansowej środków pomocowych UE, gdzie miasto mogłoby uzyskać
wsparcie na odpowiednie uzbrojenie i przygotowanie terenu, nie jest pożądanym aby obszar
ten rozwijał się wedle ściśle zaprogramowanych reguł?
Nie zmarnujmy tej szansy!
List wysyłany do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Poznania
2.Wydział architektury i urbanistyki Miasta Poznania
3. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
4. lokalne media
www.idp.org.pl I n w e s t y c j e d l a P o z n a n i a
ul. Szewska 14/3
61-760 P o z n a ń
2/2

Wolne_Tory_przed_budow_ZCKPoniżej przedstawiamy treść pisma wysłanego do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Poznań


Szanowni Państwo,

Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego trwa w pełni. Powstająca równocześnie infrastruktura komunikacyjna otwiera drogę do inwestycji na terenie tzw. Wolnych Torów – obszaru, który jest kluczowym dla rozwoju dzielnic centralnych miasta. Niestety do tej pory nie został stworzony całościowy plan dla zabudowy i zagospodarowania nowej dzielnicy. Warto przypomnieć, że na podstawie zawartego w dniu 26 sierpnia 2010 r. Porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a PKP S.A. w 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie autora projektu urbanistycznego zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu . Termin składania ofert wstępnych po zmianach określono na koniec września 2011 roku. Według informacji prasowych do przetargu przystąpiły tylko dwa podmioty: poznańskie biuro architektoniczne BDF oraz międzynarodowa firma Chapman Taylor, które spełniły stawiane wymaganie. Kolejnym krokiem tego dwuetapowego przetargu miał być wybór tańszego oferenta. Za chwilę minie półtora roku, a decyzja nie została wciąż podjęta, procedura zawisła w martwym punkcie.

W tym miejscu warto przytoczyć jak przywraca się miastu zdegradowane obszary w państwach o wyższej kulturze urbanistycznej. Przykładem niech posłuży zmiana zagospodarowania dworca centralnego w Utrechcie wraz z otoczeniem. Decyzja o konieczności przebudowy została podjęta w połowie lat 90. XX wieku. Przez ponad dekadę specjalna jednostka miejska wespół z potencjalnymi inwestorami, organizacjami pozarządowymi, architektami, urbanistami, socjologami, całą rzeszą instytucji, a przede wszystkim mieszkańcami debatowała, nakreślała i kreowała wizję zmian. Długotrwały proces zakończył się konsensusem, który pozwala mieć nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą w jak najmniejszym stopniu godziły w interesy różnych grup żyjących w mieście. Stworzony masterplan jest sukcesywnie wdrażany, a realizacja wszystkich inwestycji przewidywana jest na dwie dekady! Kompleksowość i długofalowość patrzenia na miasto jest godna podziwu i naśladowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Poznaniu czerpać z tych holenderskich doświadczeń.

Zwracamy się zatem do Państwa z pytaniem: co dalej? Jak Państwo widzicie przyszłość tego przetargu? Warto zauważyć, że gdyby procedura przetargowa toczyła się zgodnie z założeniami prawdopodobnie moglibyśmy dziś mówić o wynikach koncepcji i przystępować do sporządzania planu miejscowego. Być może procedura nie zostałaby przeprowadzona tak wzorcowo jak w Utrechcie, ale mielibyśmy wszyscy szansę na realny wpływ na wypracowane rozwiązania. Niestety na dzień dzisiejszy wisi nad nami groźba zagospodarowania owego terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co już się powoli dzieje (teren dworca PKS, układ komunikacyjny ZCK, zabudowa d. bazy PKS). Bez żadnego wpływu, nadzoru, wyrywkowo, pogrążając ten teren w chaosie. Czy w obliczu kolejnej perspektywy finansowej środków pomocowych UE, gdzie miasto mogłoby uzyskać wsparcie na odpowiednie uzbrojenie i przygotowanie terenu, nie jest pożądanym aby obszar ten rozwijał się wedle ściśle zaprogramowanych reguł?
Nie zmarnujmy tej szansy!


Pobierz PDF

Przebudowa ul. Kraszewskiego – list otwarty

kraszewskiego_uwagi Szanowny Pan Prezydent Miros?aw Kruszy?ski,

 

W dniu 16.02.2013 roku, w Gazecie Wyborczej Pozna?, ukaza? si? artyku? dotycz?cy sposobu konsultowania projektu przebudowy uk?adu drogowego ulicy Kraszewskiego i okolicznych ulic, pt. „?wiat?a co 40 metrów. Czeka nas komunikacyjny bajzel wokó? Gajowej?”.

W artykule pojawia si? wypowied? rzecznik Zarz?du Dróg Miejskich, pani Doroty Weso?owskiej, o nast?puj?cej tre?ci: „uwagi mieszka?ców w 61 nades?anych mailach zostan? przekazane inwestorowi. – My nie realizujemy tej inwestycji”.

We wspomnianym artykule pojawia si? tak?e wypowied? pana Stanis?awa Sipi?skiego, architekta, którego pracownia przygotowa?a projekt przebudowy uk?adu drogowego: „Projekt powsta? po d?ugich konsultacjach z Zarz?dem Dróg Miejskich i zgodnie z jego wytycznymi. To optymalne rozwi?zanie, które zapewni mieszka?com bezpiecze?stwo. Prace rozpoczn? si? prawdopodobnie w maju, jeste?my ju? w trakcie procedury przetargowej. Nie s?dz?, aby zmieniono projekt.”

W zwi?zku z przytoczonymi wypowiedziami, oraz faktem, ?e jako stowarzyszenie aktywnie brali?my udzia? w konsultacjach, uprzejmie prosimy o odpowied? na nurtuj?ce nas pytania:

 1. W jakim celu przeprowadzane s? konsultacje spo?eczne, je?li konsultacje mi?dzy ZDM oraz biurem projektowym zosta?y ju? zako?czone, zmiany buy cheap zithromax raczej nie s? ju? mo?liwe, a procedura przetargowa rozpocz?ta?
 2. Jak? rol? pe?ni ZDM w przedmiotowej inwestycji, skoro „nie realizuje tej inwestycji”, a uwagi mieszka?ców jedynie „przeka?e inwestorowi” bez poddania ich gruntownej analizie?
 3. Kto zapewni, ?e projekt b?dzie dobry dla mieszka?ców miasta, zgodny z polityk? transportow? miasta, a nie b?dzie realizowa? jedynie potrzeb inwestora finansuj?cego przebudow?, skoro uwagi b?dzie rozpatrywa? inwestor?
 4. Jak? warto?? ma przes?ane przez mieszka?ców 61 maili z uwagami i czy mo?na si? spodziewa? ich uwzgl?dnienia w projekcie?
 5. W jaki sposób niniejsza inwestycja realizuje Strategi? Rozwoju Miasta Poznania 2030 (jednym z mierników strategicznego programu „Zrównowa?ony transport” jest zwi?kszenie pr?dko?ci komunikacyjnej transportu publicznego) oraz Polityk? Transportow? Miasta Poznania ?
 6. Czym uzasadniona jest ilo?? sygnalizacji ?wietlnych w projekcie? Je?li bezpiecze?stwem pieszych, to prosimy o przedstawienie statystyk wypadków na tej ulicy z udzia?em pieszych w ostatnich latach.

B?dziemy wdzi?czni za udzielenie odpowiedzi na powy?sze pytania.

Dawid Nowak, wiceprezes
Tomasz Owczarczak, wiceprezes
Kamil ?mijewski, cz?onek zarz?du

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”, Stary Rynek 52a/1, 61-772 Pozna?
adres korespondencyjny: ul. Szewska 14/3, 61-760 Pozna?

Uwagi do projektu przebudowy ul. Kraszewskiego

kraszewskiego_uwagiW związku z konsultacjami społecznymi projektu przebudowy ulicy Kraszewskiego oraz okolicznych ulic przedstawionego przez ZDM prezentujemy nasze uwagi.

 

W naszej ocenie, najbardziej istotnym błędem zaprezentowanego projektu jest propozycja umieszczenia na każdym ze skrzyżowań sygnalizacji świetlnej, która wydatnie utrudni ruch pieszy, jak i negatywnie wpłynie na płynność ruchu samochodowego oraz tramwajowego. Instalacja na tej klasy ulicach sygnalizacji świetlnej pod pozorem poprawy bezpieczeństwa jest niepotrzebna, a bezpieczeństwo takich rozwiązań jest iluzoryczne.

 

Uwagi do projektu:

 

 1. zrezygnowanie z projektowanej sygnalizacji świetlnej w całym obszarze opracowania w celu ułatwienia ruchu pieszego oraz upłynnienia ruchu samochodowego i tramwajowego
 2. na skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej i Kraszewskiego zaprojektowanie skrzyżowania równorzędnego, dzięki czemu pojazdy szynowe będą miały pierwszeństwo,
 3. ul. Zwierzyniecka: wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych umożliwiającego wejście na przystanek na wysokości projektowanego progu zwalniającego oraz jego kontynuacja na drugą stronę ulicy,
 4. poprowadzenie lewoskrętu rowerowego z ul. Kraszewskiego w Zwierzyniecką przy osi jezdni zamiast zjazdu na chodnik,
 5. w południowej części ul. Kraszewskiego – zaprojektowanie łącznika rowerowego z jezdni na chodnik przed, a nie za przejściem dla pieszych,
 6. tam gdzie pozwala na to szerokość ulicy, fizyczne wydzielenie torowiska na ul. Kraszewskiego za pomocą separatorów umożliwiających awaryjne wjazd na torowisko,
 7. likwidacja oddzielnego pasa do lewoskrętu z ul. Kraszewskiego w ul. Jackowskiego celem nieblokowania tramwajów,
 8. w ciągu ulicy Kraszewskiego poprowadzenie drogi rowerowej na jezdni, a nie na chodniku,
 9. przesunięcie drogi rowerowej oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Sienkiewicza bliżej ul. Kraszewskiego,
 10. likwidacja miejsc postojowych na chodniku po zachodniej stronie ul. Kraszewskiego i instalacja w ich miejscu małej architektury i zieleni lub przesunięcie krawężnika, w taki sposób,aby miejsca postojowe znajdowały się na jezdni, a nie na chodniku,
 11. skrócenie przejścia dla pieszych na ul. Jackowskiego przez miejscowe zawężenie jezdni,
 12. wytyczenie przejścia dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania Zwierzyniecka / Kraszewskiego lub zamiennie po południowej stronie skrzyżowania Jackowskiego / Zwierzyniecka,
 13. zachowanie odzyskanej kostki brukowej i ułożenie jej w torowisku zamiast płyt EPT

Grafika w większej rozdzielczości dostępna jest tutaj. Konsultacje trwają do 13.02.2013, zatem zachęcamy do wysłania uwag przez formularz na stronie ZDM.

 

 

 

Miejska Apokalipsa 20xx?

Miejska Apokalipsa 20xx?


 

Obejrzyj w HD:

http://www.youtube.com/watch?v=_Nc5Q7Vpoo4

 

      Mijaj?cy rok sta? pod znakiem zwie?czenia wielkiego „narodowego zrywu” jakim by? 5-letni okres przygotowa? do Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej 2012. Szerokim echem odbi? si? sukces organizowanej przez nas imprezy. Szczególnie ciekawy mo?e by? spo?eczny wymiar tego sukcesu – centra wielu miast na kilka tygodni jednoczy?y ludzi w zabawie i rado?ci ze wspólnie osi?gni?tego celu.
     W wielu polskich miastach z tej okazji rozpocz?to, realizowano, a czasem uko?czono inwestycje na niespotykan? od lat skal?. By?y to g?ównie prace zwi?zane z budow? dróg, stadionów, oraz towarzysz?cej im infrastruktury. Efekty zmian jakie zasz?y nie mia?y raczej charakteru rozwi?za? systemowych, a by?y najcz??ciej punktowe.
      Tymczasem polskie miasta potrzebuj? dalszego zaanga?owania w pracy nad polepszaniem jako?ci ?ycia ich mieszka?ców. Jako przedstawiciele lokalnej organizacji pozarz?dowej chcieli?my wskaza? na kilka problemów, których rozwi?zanie przes?dzi o losie naszych miast w przysz?o?ci:

Czytaj dalej Miejska Apokalipsa 20xx?

Pomysły na przebudowę Ronda Rataje – opinia do ZDM

pomys_wariant_6_na_Rondo_Rataje_oprac_Kamil_mijewskiSzanowni Pa?stwo!
Prezentujemy wspóln? opini? dwóch stowarzysze? „Inwestycje dla Poznania” oraz „My-Poznaniacy” w sprawie projektów wariantowych przebudowy Ronda Rataje.

Z przedstawionych przez ZDM pi?ciu wariantów przebudowy Ronda Rataje najlepszym naszym zdaniem jest wariant ostatni – oznaczony jako pi?ty. Mamy jednak obawy co do kosztów zwi?zanych z jego realizacj?. ?rodki jakie miasto ma na inwestycje nale?y alokowa? maksymalizuj?c efektywno?? tak bardzo jak to tylko mo?liwe, a tym bardziej w obecnej trudnej sytuacji finansowej miasta. W zwi?zku z powy?szym postanowili?my zaproponowa? rozwa?enie jeszcze jednego, ta?szego rozwi?zania, które roboczo nazwiemy „wariantem szóstym”.

Uwa?amy, ?e warto przyj?? nast?puj?c? gradacj? rozwi?za?, w zale?no?ci od dyspozycji ?rodków finansowych:

a) wariant pi?ty zmodyfikowany

Najwa?niejsza modyfikacja celem potanienia projektu i jednocze?nie zachowania jego funkcjonalno?ci to:
– zastosowanie dwóch pasów w jedn? stron? na wyje?dzie z tunelu dla samochodów w stron? Mostu Królowej Jadwigi, co zachowa?oby obecny stan przepustowo?ci w stron? ?ródmie?cia.

Dodatkowa modyfikacja:
– dodanie jezdni dla autobusów (buspasa) w relacji wschód-zachód w ci?gu ul. Krzywoustego, oraz dodatkowego peronu po?o?onego prostopadle do projektowanego przystanku celem zapewnienia obs?ugi autobusów nadje?d?aj?cych z i wyje?d?aj?cych w Tras? Katowick? na wspólnym przystanku centralnym

b) wariant szósty

Najwa?niejsze za?o?enia (zobacz za??cznik pdf):
– budowa jednego, wspólnego tunelu dla samochodów w ci?gu II ramy komunikacyjnej (pó?noc-po?udnie) pod rondem prowadz?cego 4 pasy dla samochodów,
– prze?o?enie torowisk tramwajowych wzd?u? Jana Paw?a II, Zamenhofa oraz Królowej Jadwigi ze ?rodkowych pasów jezdni na bok, celem zbli?enia ich do dworca autobusowego Rondo Rataje i stworzenia przy nim centrum przesiadkowego (tramwaje, autobusy, rowery miejskie)
– torowiska z pod?o?em asfaltowym, tak?e dla u?ywania dla autobusów (jako buy sildenafil buspasy)

Zalety:
– optymalny czas przejazdu tramwajów,
– integracja transportu publicznego i umo?liwienie przesiadek „drzwi w drzwi”- stworzenie jednego w?z?a przesiadkowego,
– osi?gni?cie lepszej przepustowo?ci dla ruchu samochodowego – przepustowo?? w tym wariancie jest najlepsza w porównaniu z innymi wariantami ZDM (ponad 10,5 tysi?ca samochodów na godzin?)
– mniejszy ruch na samym rondzie, dzi?ki zastosowaniu tunelu w ci?gu II ramy
– bezpieczne i wygodne przej?cia dla pieszych oraz osób niepe?nosprawnych w poziomie ulicy
– u?atwienia dla transportu publicznego (buspasy)

Dodatkowa zaleta:

Osi?gamy najlepsz? przepustowo?? za cen? porównywaln? z najta?szymi wariantami ZDM (!). Szacujemy koszt pomi?dzy 90 a 100 mln z?.

c) wariant alternatywny to mocno zmodyfikowany wariant ZDM nr 4:

Wariant 4 by?by akceptowalny, bez przej?? podziemnych dla pieszych, które ten rodzaj ruchu ogromnie utrudniaj? (szczególnie osobom starszym i niepe?nosprawnym) oraz wyd?u?aj? drog?, tak?e do samych przystanków.  Najprostszym i najta?szym oraz jednocze?nie najbardziej przyjaznym i efektywnym rozwi?zaniem jest zastosowanie przej?? dla pieszych (pasy).
Najwa?niejsze modyfikacje:
– rezygnacja z budowy przej?? podziemnych i zastosowanie zwyk?ych przej?? w poziomie ulicy, tak w sposób tradycyjny, przecinaj?cych wyloty ulic, jak i prowadz?cych na przystanek centralny,
– dodanie jezdni dla autobusów (buspasa) w ci?gu wschód-zachód celem zapewnienia obs?ugi autobusów nadje?d?aj?cych z i wyje?d?aj?cych w Tras? Katowick? na wspólnym przystanku centralnym, tak jak w naszej powy?szej uwadze do wariantu pi?tego.

Jak zawsze jeste?my do Pa?stwa dyspozycji, aby przedstawi? bardziej szczegó?owe za?o?enia projektu. Zapraszamy do zapoznania si? z pogl?dow? rycin?, przedstawiaj?c? wariant szósty.

 

Z powa?aniem
za Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Pawe? Sowa, Kamil ?mijewski
za Stowarzyszenie „My-Poznaniacy”
W?odzimierz Nowak

Katalog Chodników

chodnik

Szanowni Pa?stwo!
Po przej?ciu ponad 70 km chodników, wykonaniu ponad 1000 zdj?? oraz analizie 3 GB materia?ów, z przyjemno?ci? prezentujemy wyniki naszej kilkumiesi?cznej pracy. 
Powsta? dokument b?d?cy projektem przysz?ego katalogu nawierzchni chodników dla obszaru centrum Poznania (Ostrów Tumski, ?ródka, Stare Miasto, ?ródmie?cie i Dzielnica Zamkowa). Jego zadaniem jest nie tylko estetyczne uporz?dkowanie ulic i chodników, ale równie? obni?enie kosztów realizacji remontów poprzez dok?adne planowanie zakupów (wiedza ile, gdzie i jakich materia?ów potrzeba).
Projekt w dniu dzisiejszym zosta? przedstawiony na Komisji Rewitalizacji, na której get off avodart zebra? pierwsze pozytywne opinie. Poni?szy dokument stanowi punkt wyj?cia do stworzenia finalnej wersji katalogu, który mamy nadziej? w krótkim czasie dope?ni inne tworzone aktualnie opracowanie, czyli katalog mebli miejskich. 
Katalog stworzyli?my dzia?aj?c na p?aszczy?nie Forum Przestrzeni, w ramach wspó?pracy z ko?ami studenckimi. Serdecznie dzi?kujemy Studentom za pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji. 
Powy?sze podzi?kowania kierujemy do: 

Ko?a Naukowego Studentów Architektury (Politechnika Pozna?ska) 
Studenckiego Ko?a Naukowego Gospodarki Przestrzennej  (Uniwersytet Ekonomiczny)
Ko?o Naukowe Studentów Budownictwa (Politechnika Pozna?ska)

 

POBIERZ PDF

 

Czytaj dalej Katalog Chodników