„GRUNT to… remont. Dobry remont!” – ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!  Serdecznie zapraszamy na wręczenie nagród w konkursie na najlepszą renowację lub rekonstrukcję elewacji kamienicy w Poznaniu 2009. Odbędzie się ono przed zwycięską kamienicą na rogu ul. Wrocławskiej i Gołębiej we wtorek, 3 sierpnia 2010 r. o godz. 11:00. Kolejne miejsca w konkursie zajęły: renowacja Zamku Cesarskiego oraz remont kamienicy przy Więcej…

Grunt to dobry REMONT! – wręczenie nagród

Przez ca?y 2009 r. u?ytkownicy Forum Polskich Wie?owców (www.skyscrapercity.com) dokumentowali trwaj?ce w Poznaniu renowacje oraz remonty starych kamienic. Pod koniec roku zestawiono efekty tej pracy i internauci dokonali wyboru trzech najlepszych renowacji lub rekonstrukcji elewacji kamienicy w Poznaniu w 2009 r. Zag?osowa? móg? ka?dy, nale?a?o jedynie zarejestrowa? si? na forum. Plebiscyt zosta? zorganizowany przez u?ytkowników polskiego oddzia?u tego mi?dzynarodowego Więcej…

Poznańskie murale znikają…

Z przykrością odkryliśmy, że w zeszłym tygodniu zamalowany został jeden z nielicznych poznańskich murali. Wielkoformatowa grafika z czasów PRL-u, reklamująca koncentraty spożywcze znajdowała się na ścianie budynku przy ulicy Ratajczaka (skrzyżowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich). Mural to nic innego jak dzieło malarstwa ściennego, umieszczane na ślepych ścianach budynków. W PRL-u Więcej…

GRUNT to… remont. Dobry remont!

Na stronach Forum Polskich Wieżowców (www.skyscrapercity.com) trwają Wybory najlepszego remontu lub rekonstrukcji elewacji kamienicy w Poznaniu w 2009 r.   Plebiscyt jest organizowany przez użytkowników polskiego oddziału tego międzynarodowego Forum, poświęconego architekturze, urbanistyce, inwestycjom, rewitalizacji oraz rozwojowi miast.   Do plebiscytu wybrano 30 z ok. 70 inwestycji ukończonych w zeszłym Więcej…

List ws. nieprawidłowego parkowania na ulicy Dominikańskiej

Poni?ej publikujemy list przes?any do nas przez Rafa?a Jankowiaka – przewodnika turystycznego po Poznaniu. Jednocze?nie informujemy, ?e Stra? Miejska umo?liwia równie? zg?aszanie interwencji przy pomocy internetu. Witam! Jako prewodnik pozna?ski zwracam si? do Pa?stwa PO RAZ KOLEJNY z pro?b? o uporz?dkowanie nielegalnego parkowania samochodów na ul. Dominika?skiej (pó?nocna strona pomi?dzy Więcej…

Uwolnić chodniki

Krakowskie stowarzyszenie „Przestrze?-Ludzie-Miasto” rozpocz??o ciekaw? akcj? pt. „Uwolni? chodniki!”. Niestety problem, o którym mowa dotyczy nie tylko Krakowa, ale wszystkich miast i miasteczek w Polsce. Nasza buy clomid in canada przestrze? publiczna kurczy si? pod naporem lawinowego rozwoju motoryzacji. Warto poczyta? wi?cej o inicjatywie na jego stronie na portalu facebook.

IdP w sieci Wspólna Przestrzeń

Uprzejmie informujemy, i? nasze stowarzyszenie zdecydowa?o si? przyst?pi? do sieci „Wspólna Przestrze?” oraz ?ci?le wspó?pracowa? z organizacjami do niej nal???cymi.   Deklaracja utworzenia sieci Wspólna Przestrze?Przestrze? ??czy ludzi W imieniu swoim i reprezentowanych organizacji ni?ej podpisane osoby zgadzaj? si? stworzy? sie? „Wspólna Przestrze?” oraz reprezentowa? j? publicznie. „Wspólna Przestrze?” to Więcej…

Estetycznie na plus!

Szanowni Pa?stwo!
 

Z du?? satysfakcj? odnotowujemy pozytywne zmiany, jakie zachodz? w estetyce miasta. Cieszymy si? z ka?dej naprawionej lampy, kosza, chodnika. Powoli aczkolwiek systematycznie znikaj? punkty, które nagromadzi?y si? na naszej mapie „miejsc wstydliwych” (www.idp.org.pl/mapa) w czasie trwania ca?ej akcji „Poprawiamy klimat Poznania”, organizowanej wspólnie z „Gazet? Wyborcz?” oraz „Telewizj? WTK”. Na skutek przeprowadzonych prac miasto wygl?da czy?ciej i schludniej.

(więcej…)

Kosze koszmarki

  Szanowni Państwo,   KOSZE KOSZMARKI WCIĄŻ STRASZĄ! 🙁   Kosze koszmarki nieustannie terroryzują miasto! Szpetne i ohydne, swoją tandetą paskudzą każdą ulicę i każdy plac, na którym się znajdą. Każdy z nich jest innego kształtu i koloru, więc prowadzą spór o najbardziej kiczowaty wygląd. Zgniła zieleń, wyblakły pomarańcz, nieco Więcej…

8 czerwca 2008 „Apel otwarty do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie projektu tzw. Kurtyny Kozakiewicza”

Pozna?, 8 czerwca 2008 r. Apel otwarty stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie projektu tzw. „Kurtyny Kozakiewicza” Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Pa?stwo! Jeste?my oburzeni decyzj? Pana Wiceprezydenta Jerzego St?pnia, zamykaj?c? drog? do powstania w Poznaniu tzw. kurtyny ziemnej w parku Drw?skich autorstwa Jaros?awa Kozakiewicza. Ca?a sprawa Więcej…