Konsultacje PlanTAP – BRT na Naramowice?

tramDwa tygodnie temu zespół trzech stowarzyszeń zaproponował przebieg trasy tramwajowej na Naramowice jako optymalne rozwiązanie dla problemów komunikacyjnych tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy (http://idp.org.pl/?p=650)

Propozycję trasy, wraz ze wszystkimi jej atutami, przedstawiliśmy opinii publicznej zapraszając do udziału w konsultacjach społecznych. Chcieliśmy tym samym rozpocząć otwartą dyskusję na temat najlepszego rozwiązania dla Naramowic wybranego przez mieszkańców. W ten sposób niestety po raz kolejny przejmujemy rolę miasta, które z taką inicjatywą powinno wyjść już znacznie wcześniej. Urzędnicy uspokajają twierdząc, że żadne decyzje nie zapadły i konsultacje odbędą się pod koniec br.

Niestety w tym samym czasie pewne dość konkretne decyzje oraz ustalenia już zapadają.

Po pierwsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 pojawiły się dwa warianty: autobus – trolejbus i tramwaj. Materiał porównawczy w sposób tendencyjny i nieprawdziwy wskazywał zalety trolejbusu nad tramwajem, a wartość merytoryczna porównania stała na bardzo niskim poziomie, co też wykazaliśmy przeprowadzając jego wnikliwą analizę.

Kolejny dokument, Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej, którego konsultacje zakończą się już 4 lutego br. w znacznym stopniu uściśla plany miasta dotyczące Naramowic.

Najpierw, na stronie 58, pojawia się krótka wzmianka o tramwaju:

 „Zwiększenie dostępności tramwaju to przede wszystkim tramwaj na Naramowice, do Os. Kopernika czy na Wolne Tory.”

Niestety kolejne fragmenty strategicznego planu budzą już znaczne wątpliwości. Na stronie 67 pojawiają się wyraźne zalecenie co do organizacji transportu publicznego w Poznaniu, w tym Naramowic:

(więcej…)