Tramwaj na Naramowice – plany na 2017

Opublikowane przez IdP w dniu

naramowice-2-gru-odpW pi?tek 2 grudnia 2016 otrzymali?my odpowied? z Wydzia?u Transportu i Zieleni Urz?du Miasta na nasze zapytanie ws. post?pu prac nad tramwajem na Naramowice (zadali?my je w dn. 24 listopada br.).

Odpowied? Urz?du Miasta mo?na pobra? tutaj:
odpowiedz-wydzialu-transportu-i-zieleni-w-kwestii-tramwaju-na-naramowice-z-2-grudnia-2016.

Z tre?ci listu wynika, ?e 2017 rok up?ynie pod znakiem kontynuacji prac zwi?zanych z przygotowaniem pe?nobran?owego projektu budowlanego dla I etapu (Wilczak-Naramowice) wraz z pozyskaniem decyzji ?rodowiskowej (maj 2017). Pozyskanie decyzji pozwolenia na budow? buy levitra inwestycji jest planowane na czerwiec 2018, co powinno zbiec si? z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomo?ci gruntowych na trasie inwestycji I etapu. Ponadto Urz?d planuje pozyska? wszelkie decyzje administracyjne niezb?dne do rozpocz?cia inwestycji oraz pe?n? dokumentacj? dla II etapu (Wilczak-Ma?e Garbary) równie? w 2018 roku (grudzie? 2018).

Etap I inwestycji zosta? zg?oszony do wnioskowania o dotacj? Unii Europejskiej, etap II zostanie zg?oszony pod warunkiem, ?e zaistnieje taka mo?liwo??.

 


Dodaj komentarz