Wybierzmy najlepszy szyld!

Opublikowane przez IdP w dniu

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w drugiej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 6 finalistów, spo?ród 46 zg?osze?.

Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 13 listopada 2013 roku do godziny 20.

Og?oszenie wyników nast?pi 14 listopada br.

[socialpoll id=”2176179″]

 

Oto fina?owa szóstka:

Pyszna Kuchnia – Stary Rynek 57

Wytwórnia

Wytwornia Sztuki U?ytkowej – Gorczyczewskiego 8/1

M26 lab

M26 lab – Marcinkowskiego 26

Wytwórnia Lodów Tradycyjnych

Wytwórnia Lodów Tradycyjnych – Ko?cielna 52

Form Forform

Forform – Paderewskiego 8

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Ulepsz Pozna?
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Patronat:

Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
Miejski Konserwator Zabytków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder