Pomysł na Kwiatową

Stan ulicy Kwiatowej. Lipiec 2017

Kwiatowa obecnie. W lipcu 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich wprowadził na ul. Kwiatowej nową organizację ruchu. Cały odcinek ulicy od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki został objęty strefą zamieszkania, a po jej północnej stronie zlikwidowano miejsca postojowe zastępując je ogródkami gastronomicznym. Obecnie na długości tego odcinka znajduje się 8 miejsc postojowych z czego półtorej znajduje się w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Rybaki. Dodatkowo wyznaczone są trzy koperty dla niepełnosprawnych przy samym deptaku. Do lipca 2017 roku obowiązywało na ul. Kwiatowej standardowe ograniczenie prędkości do 50 km/h a obie jej strony zastawione były parkującymi samochodami. Wyznaczonych było 15 miejsc postojowych, ale w rzeczywistości parkowało na niej nawet 20 pojazdów. Półtorej miejsca postojowego po każdej stronie ulicy wyznaczone było w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, czyli niezgodnie z przepisami.


Prezentacja. Otwórz w trybie pełnoekranowym

Projekt organizacji ruchu na ul. Kwiatowej w ramach III i IV etapu Strefy Tempo 30

Nowa organizacja ruchu opracowana została w ramach poddanego szerokiej dyskusji projektu III i IV etapu Strefy Tempo 30. Ostatecznie w wyniku kompromisu oraz w związku ze zbliżającej się przebudowie ul. Św. Marcin zrezygnowano z wprowadzania całościowych zmian na III i IV obszarze strefy. Dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców Zarząd Dróg Miejskich przystąpił jednak do wprowadzania cząstkowych zmian w niektórych miejscach planowanej strefy. W przypadku ul. Kwiatowej wprowadzane zmiany organizacji ruchu wychodzą na przeciw potrzebie zbalansowania przeznaczenia przestrzeni publicznej na terenie śródmieścia pomiędzy funkcją transportową i społeczno-centryczną. Niestety nawet wyznaczenie strefy zamieszkania bez zmiany sposobu zagospodarowania pasa drogowego oraz bez odnowy stanu infrastruktury ulicznej nie da takiego efektu jaki dałaby pełna przebudowa ulicy. Dodatkowo nowa organizacja ruchu w zakresie parkowania obowiązywać będzie tylko podczas sezonu letniego.

Pomysł na Kwiatową. Wbrew pozorom ul. Kwiatowa wcale nie nadaje się na deptak. Na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki jest ona ciasna i krótka, a lokalizacja przy samym deptaku powoduje, że choć jest ulicą bez przejazdu to istnieje na niej ruch samochodów zaopatrzenia lub dla dojazdu do kamienic. Stąd też konieczność zachowania normalnej funkcji ulicy. Naszym pomysłem jest pogodzenie potrzeb wszystkich użytkowników ulicy, pieszych, kierowców, rowerzystów oraz restauratorów i ich klientów według zasady Shared Space. Oznacza to, że na ulicy nie ma wyznaczonych obszarów tylko dla jednej funkcji,  czyli jezdni tylko dla samochodów czy chodników tylko dla pieszych lub ścieżek rowerowych tylko dla rowerzystów. Wszyscy użytkownicy korzystają z tej samej przestrzeni respektując wspólne potrzeby każdego z nich.

Pomysł Woonerfu na Kwiatowej sprowadza się do nieszablonowego podejścia do zagospodarowania pasa drogowego. Proponujemy lokalizację miejsc postojowych oraz zieleni i małej architektury nie po bokach jezdni jak to wygląda na większości śródmiejskich ulic a na samym jej środku. Pas w którym będą one zlokalizowane dzieli ul. Kwiatową na dwie pieszojezdnie. Każda szerokości 4 metrów, na których toczyło by się miejskie życie. Mały ruch samochodowy oraz duża szerokość pieszojezdni powinny pozwolić na bezkonfliktowe koegzystowanie wszystkich użytkowników przyszłego Woonerfu. Proponujemy wyznaczenie w środkowym pasie 10 miejsc postojowych oraz pięciu klombów z ławkami, drzewami i mała architekturą. Szerokość obu pieszojezdni spełnia również wymagania dla dróg pożarowych.