Przewietrzyć POZnań!

Szanowni Pa?stwo! Pozna? potrzebuje ?wie?o?ci, wyj?cia z urz?dniczych schematów, wi?kszego otwarcia na potrzeby mieszka?ców. Miasto „know-how” trzeba solidnie przewietrzy?! Jako m?odzi mieszka?cy Poznania, którzy nie widz? ?adnej sensownej wizji rozwoju miasta ze strony celebrex buy online uk obecnych polityków i rz?dz?cych, postanowili?my wystawi? komitet wyborczy stowarzyszenia w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych do Rady Miasta. Ju? wkrótce premiera strony naszego Czytaj dalej…

Poprzyjmy kandydaturę Poznania!

Serdecznie zach?camy do poparcia stara? Poznania o organizacj? 2. Letnich M?odzie?owych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. Nasze miasto to jedyny z europejskich kandydatów, który rywalizuje z Nanjing (Chiny) i Guadalajar? order zolpidem tartrate online (Meksyk). Gospodarza Igrzysk 2014 poznamy w lutym 2010 roku, podczas 122. Sesji MKOl w Vancouver (Kanada). Strona, gdzie mo?na poprze? petycj?: http://www.poznan2014.org/ Grupa sympatyków projektu na Facebooku: http://www.facebook.com/profile.php?id=1528240572&ref=profile#/poznan2014?ref=mf

IdP na Facebooku

Dołącz do sympatyków stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” na Facebooku. Otrzymuj najnowsze informacje bezpośrednio na Twój profil. Zapraszamy! http://www.facebook.com/inwestycjedlapoznania

Decyzja w sprawie przyznania Poznaniowi EURO 2012

Z wielką radością przyjęliśmy decyzję UEFA o przynaniu Poznaniowi statusu miasta-organizatora EURO 2012! Czekają nas nie tylko wspaniałe emocje, ale również potrzebne inwestycje w infrastrukturę, dzięki którym mamy szansę unowocześnić nasze miasto! Wiwat Poznań!

Europejska Stolica Kultury

Europejska Stolica Kultury 2016 – kolejny etap.

8 kwietnia min?? termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w dialogu konkurencyjnym na operatora programu kulturalnego Miasta Poznania. Program ten zostanie zawarty we wniosku, który zostanie z?o?ony w konkursie na Europejsk? Stolic? Kultury 2016.

(więcej…)

Inicjatywy

Pozna? mamy w sercu! Od pocz?tku swojego istnienia (2006 r.) stowarzyszenie podj??o aktywn? walk? z problemami n?kaj?cymi rozwój inwestycyjny Poznania. Wiosn? 2006 roku uznali?my, ?e problemem nr 1 by?a niska dost?pno?? komunikacyjna Poznania (a co za tym idzie Wielkopolski) drog? lotnicz?. Przera?aj?cy zastój jaki panowa? wówczas na lotnisku ?awica, zmusi? nas do dzia?ania. Ruszy?a akcja „Chcemy lata? z Poznania!”, któr? popar?o Czytaj dalej…

List przewodników w sprawie danych Instytutu Turystyki

Pozna?, 22 marca 2007 r., list przewodników   Szanowni Pa?stwo! Bardzo nas dziwi ten niczym niezm?cony optymizm, jaki wynika z danych Instytutu Turystyki i Pozna?skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (opublikowanych m.in. w artykule „Gazety Wyborczej” z 21.03.2007 r.: „Do Poznania przyje?d?a wi?cej zagranicznych turystów ni? do Gda?ska czy Wroc?awia”. Niestety jeste?my zmuszeni doda? solidn? porcj? dziegciu do tej pe?nej idyllicznych s?ów beczki. Czytaj dalej…