Propozycje stowarzyszeń dotyczące Strefy 30 – list do ZDMu

Propozycje stowarzyszeń zmian w strefie uspokojonego ruchu

Wspólnie ze stowarzyszeniami Mobilny Poznań, My Poznaniacy i Sekcją Rowerzystów Miejskich wystosowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich list z propozycjami  niskokosztowych zmian w projekcie strefy uspokojonego ruchu w centrum Poznania.

 

List jest wynikiem spotkania ZDMu m.in. z mieszkańcami, Radą Osiedla Stare Miasto i stowarzyszeniami, które miało miejsce 10 maja. Na spotkaniu zostało ustalone, że ZDM spotka się w najbliższych dniach ze stowarzyszeniami i wspólnie przedyskutuje przedstawione propozycje.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje zmianami w projekcie, a  tym samym wprowadzenie strefy będzie miało rzeczywiście pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a zarazem wpłynie pozytywnie na estetykę centrum.

 

Poniżej prezentujemy pełną treść listu.

(więcej…)

Propozycja zmian na Placu Wolności

Wspólnie z przedstawicielami stowarzysze? My-Poznaniacy i SRM przeprowadzili?my wizj? lokaln? na obszarze, który wkrótce ma by? obj?ty stref? uspokojonego ruchu. Jednym z owoców tego spotkania jest propozycja wprowadzania zmian po po?udniowej stronie Placu Wolno?ci. Propozycja zak?ada: wytyczenie kontrapasa rowerowego w miejscu istniej?cego lewoskr?tu w ul. Ratajczaka i miejsc postojowych, wytyczenie Czytaj dalej…

List do ZDM

Uwagi do projektu przebudowy uk?adu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej. Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu w stron? ul. G?ogowskiej – bez konieczno?ci Czytaj dalej…

Stanowisko ws. MPZP dla Sołacza

Szanowni Państwo! W głośnej sprawie protestów co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacza, nie można nie zauważyć kilku istotnych kwestii. SŁOWNE NADUŻYCIE – projekt planu nie likwiduje żadnego parku: Park Sołacki i Park Wodziczki zostają w swoich granicach. Mało tego – wynika, że zostaną one nieco powiększone. Pozostaje więc zapytać Czytaj dalej…

10 października 2008 „Wytyczne do planu zagospodarowania Starej Gazowni”

Poznań, 10 października 2008 r.

Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania

 

Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny.
Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu zagospodarowania tego obszaru.
W opinii Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” warto wyznaczyć priorytety, na których należy oprzeć cały proces planowania zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

(więcej…)

Stara Gazownia wytyczne do planu zagospodarowania

Poznań, 10 października 2008 r. Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania   Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny. Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu Czytaj dalej…

Apel do Radnych w sprawie Studium

Poznań, 18 stycznia 2008 r.,

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym w sposób szczególny będziecie decydować o losach naszego miasta. Przed Państwem ważne głosowanie w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

Najprawdopodobniej spotkacie się Państwo z protestującymi przeciw Studium, którzy zamierzają przyjść do Urzędu Miasta i czynnie uczestniczyć w nadzwyczajnej sesji, w całości poświęconej jego uchwaleniu. Postanowiliśmy zatem przypomnieć Państwu nasz list otwarty, w którym wzywamy do poparcia Studium, uważając je za dokument konieczny dla rozwoju Poznania. 
(więcej…)