Przystanek ZCK – fakty i mity

Opublikowane przez IdP w dniu

Zapraszamy do zapoznania si? z 19-stronicow? prezentacj? przygotowan? na spotkanie z radnymi, które mia?o miejsce 12.11.2013. Przedstawione zosta?y w niej g?ówne kwestie zwi?zane z feralnym uk?adem komunikacyjnym przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.

Ostatnie tygodnie pokaza?y jak bardzo niebezpieczn? sytuacj? jest brak funkcjonowania legalnego przej?cia ze ?wiat?ami, o które od kilkunastu miesi?cy zabiegamy. Przej?cie to skróci?oby buy proscar drog? do dworca z nowego przystanku tramwajowego “ZCK”, k?ad?c kres ryzykownym zachowaniom pieszych, którzy w tej chwili skracaj? sobie drog? w sposób nielegalny. Prezentacja przedstawia propozycj? wytyczenia przej?cia, uwzgl?dniaj?c uwagi zg?aszane w lipcu 2013 przez MPK. Autor: Micha? Mi?siak, IdP.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder