Przez ca?y 2009 r. u?ytkownicy Forum Polskich Wie?owców (www.skyscrapercity.comdokumentowali trwaj?ce w Poznaniu renowacje oraz remonty starych kamienic. Pod koniec roku zestawiono efekty tej pracy i internauci dokonali wyboru trzech najlepszych renowacji lub rekonstrukcji elewacji kamienicy w Poznaniu w 2009 r. Zag?osowa? móg? ka?dy, nale?a?o jedynie zarejestrowa? si? na forum.

Plebiscyt zosta? zorganizowany przez u?ytkowników polskiego oddzia?u tego mi?dzynarodowego Forum, po?wi?conego architekturze, urbanistyce, inwestycjom, rewitalizacji oraz rozwojowi miast. By?a to jego pierwsza edycja, w kolejnych latach planowane s? kolejne. Warto wspomnie?, i? podobny plebiscyt (pierwszy w Polsce) mia? miejsce te? w Szczecinie.

Do plebiscytu wybrano 30 z ok. 70 inwestycji uko?czonych w zesz?ym roku w Poznaniu, obejmuj?cych renowacj? lub rekonstrukcj? elewacji kamienicy lub innego zabytku.

Ka?demu z g?osuj?cych w dokonaniu wyboru pomaga?y zdj?cia obiektów sprzed i po renowacji, a branymi buy generic singulair canada przez nich pod uwag? czynnikami by?y m. in.:

– wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze

– kolorystyka

– jako?? wykonania robót

– „pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji

Inwestorom trzech renowacji z najwi?ksz? ilo?ci? g?osów (kolejno: Wroc?awska 15 / Go??bia 6 – WM Investment sp. z o.o.; Zamek Cesarski – Centrum Kultury Zamek; Nowowiejskiego 23 – Zarz?d Komunalnych Zasobów Lokalowych) wr?czone zostan? ufundowan? przez sponsora, firm? „Mieszkania w Kamienicach”, grawerowan? tabliczk? do wywieszenia na elewacji a ich wykonawcy (Iron Tower Investment, Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu, Adexbud) nagrodzeni zostan? pami?tkowymi statuetkami.

Link do strony z wynikami, na której mo?na obejrze? tak?e zdj?cia wszystkich zesz?orocznych renowacji: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1061343

Zapraszamy!

Kategorie: Estetyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

Głosujmy na Bezpieczne Ścieżki Maltańskie – PBO2018

Zachęcamy do głosowania na projekt „Bezpieczne Ścieżki Maltańskie” autorstwa naszego członka Michała Zakrzewskiego oraz Michała Łabędy w ramach tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (2018). Po 27 latach od rewitalizacji terenów wokół jeziora czas na kolejną Czytaj więcej…

Estetyka

Pozytywna zmiana

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz Czytaj więcej…

Aktualności

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Przedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo Czytaj więcej…