Dokończmy tramwaj naramowicki jak najszybciej!

W ostatnich tygodniach dotychczasowe 5–letnie prace i założenia nad sposobem realizacji II etapu trasy „tramwaju na Naramowice” zostały zakwestionowane. W tym artykule wyliczamy zagrożenia – konsekwencje tej zmiany podejścia, argumentujemy silnie za odstąpieniem od inwestycji węzłów przesiadkowych przy kolejowej obwodnicy jako wysoce nieefektywnego rozwiązania komunikacyjnego, podpowiadamy działania alternatywne – bo tramwaj musi powstać jak najprędzej, a właściwie już „na wczoraj” i to nie tylko etap drugi…

Skrzyżowanie ognia i wody

Minęło kilka miesięcy od ukończenia przebudowy skrzyżowania ul. św. Marcin i al. Niepodległości oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Niestety — efekty inwestycji kosztującej kilkadziesiąt milionów złotych są dla poprawy przestrzeni miejskiej bardzo kiepskie.

Układ peronów Poznan Główny planowany

Plany przebudowy Poznańskiego Węzła Kolejowego (próba streszczenia projektu)

PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiły postępowanie w sprawie projektu ogromnej przebudowy Poznańskiego Węzła Kolejowego. To zamiar iście „rewolucyjny” co najmniej na miarę tego, jaki zaszedł w drugiej połowie XIX wieku. Postanowiliśmy przekopać się przez dokumentację PKP PLK i w nieco inny sposób zapoznać opinię publiczną z tymi ambitnymi planami.

Tramwaje 2024 – uniknęliśmy katastrofy?

O proponowanej (opublikowanej przez ZTM pod koniec września) „reformie“ przebiegu linii tramwajowych wiele już powiedziano i napisano. Nasze stowarzyszenie przeanalizowało nowy układ w tej publikacji sprzed około miesiąca. Temat wzięło też „na warsztat” kilku radnych miejskich, w tym wywodzący się z IdP Paweł Sowa, który zaproponował kompromisowy układ linii, odrzucony przez Miasto, głównie ze względu na koszty (oraz błędną interpretację niektórych jego elementów). Pojawiła się także oddolna petycja w sprawie zachowania bezpośredniego połączenia Piątkowa z Grunwaldem i Junikowem.

(więcej…)