ANKIETA IdP: Czy interesuje Cię podróżowanie koleją po obwodnicy Poznania (tzw. towarowej)?

Obwodnica ma kształt zamkniętego pierścienia, ale nie musi to oznaczać kursowania w kółko. Taki układ jest rozpatrywany przez Województwo i Miasto Poznań.

Czy jest on właściwy i potrzebny?

Nie rozstrzygamy tego – o to właśnie pytamy Was. Prosimy o wypełnienie tej ankiety i bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Poznańska Kolej Metropolitalna: duży postęp, ale…

Podejmujemy znów temat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Poprzednie artykuły także dotyczyły analizy częstości kursów na poszczególnych trasach. Szczególnie zastanawiamy się nad spełnieniem lub niespełnieniem hasła propagującego PKM jako ważny środek transportu aglomeracji poznańskiej. Właściwie ten artykuł jest strukturalną kopią artykułu sprzed dwóch lat – poza kontekstem (wówczas były to Dowiedz się więcej…

Dyskusja z panem Prezydentem Mariuszem Wiśniewskim na temat drugiego odcinka „tramwaju na Naramowice”

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy artykuł, w którym przedstawiliśmy szereg argumentów za takimi działaniami, które pozwolą jak najszybciej wybudować tę linię. Przypomnijmy, że chodzi o odcinek między Wilczakiem a pl. Wielkopolskim prowadzony ulicami Szelągowską, Garbarami, Małymi Garbarami i Wolnicą. Jesteśmy bowiem zaniepokojeni informacjami medialnymi wskazującymi, ze może dojść do o wiele Dowiedz się więcej…

Dokończmy tramwaj naramowicki jak najszybciej!

W ostatnich tygodniach dotychczasowe 5–letnie prace i założenia nad sposobem realizacji II etapu trasy „tramwaju na Naramowice” zostały zakwestionowane. W tym artykule wyliczamy zagrożenia – konsekwencje tej zmiany podejścia, argumentujemy silnie za odstąpieniem od inwestycji węzłów przesiadkowych przy kolejowej obwodnicy jako wysoce nieefektywnego rozwiązania komunikacyjnego, podpowiadamy działania alternatywne – bo tramwaj musi powstać jak najprędzej, a właściwie już „na wczoraj” i to nie tylko etap drugi…

Maszyna na wielkie Be

Czy wiecie, że Stanisław Lem oprócz wielu elementów cywilizacyjnych przewidział także wstrzymywanie poznańskich inwestycji?  Czyli inaczej: inwestycji dla Poznania. Miłośnicy Lema znają z pewnością tę zabawną nowelkę pod tytułem Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla, w którym słynny Konstruktor zostaje poproszony o konsultację w takiej sprawie: „coś”, jakby kometa, przyleciało Dowiedz się więcej…

Teatr nasz widzimy… — suplement

23 kwietnia zamieściliśmy, wsadzając nieco kij w mrowisko, artykuł „Teatr nasz widzimy…”, o budowie nowej, docelowej siedziby poznańskiego Teatru Muzycznego. Na FB rozwinęła się pewna dyskusja, w wyniku której dwóch naszych Czytelników wskazało dodatkowe materiały na temat tego projektu i jego wizualizacji. Postanawiamy się nimi podzielić w tym suplemencie.

Skrzyżowanie ognia i wody

Minęło kilka miesięcy od ukończenia przebudowy skrzyżowania ul. św. Marcin i al. Niepodległości oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Niestety — efekty inwestycji kosztującej kilkadziesiąt milionów złotych są dla poprawy przestrzeni miejskiej bardzo kiepskie.