Apel w sprawie Kurtyny Kozakiewicza

Opublikowane przez IdP w dniu

Poznań, 8 czerwca 2008 r.

Apel otwarty stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie projektu tzw. „Kurtyny Kozakiewicza”

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!

Jesteśmy oburzeni decyzją Pana Wiceprezydenta Jerzego Stępnia, zamykającą drogę do powstania w Poznaniu tzw. kurtyny ziemnej w parku Drwęskich autorstwa Jarosława Kozakiewicza. Cała sprawa tocząca się już od jakiegoś czasu, negatywnie rzutuje na dobre imię naszego miasta i ma znamiona skandalu.

Projekt „kurtyny” jest ciekawym pomysłem na ożywienie parku Drwęskich. To szansa na stworzenie jeszcze bardziej przyjaznej przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszkańców. To również okazja do prezentacji w mieście nowatorskiego rozwiązania artystycznego twórcy o najwyższej światowej renomie. Projekt zyskał mecenat Wielkopolskiej Zachęty. Zaplanowany w sąsiedztwie nowoczesnych budynków Andersii i PFC, w bliskiej odległości od Starego Browaru, doskonale wpisuje się w nowoczesny trend architektury w tej części miasta.

Protestujemy przeciwko jednostronnym personalnym decyzjom miejskich urzędników – Marii Strzałko i Andrzeja Nowaka oraz przeciwko cenzurze, którą wyżej wymienieni chcą blokować działania artystom. Znamienną jest ich postawa, jakże różna prezentowanej niegdyś przez poznańskich rajców, którzy dając wolną rękę artystom, pozwalali na powstawanie symboli miasta będących obiektem zachwytu tak jego mieszkańców jak i turystów (np. renesansowy ratusz Jana Baptysty Quadro z XVI w.).

Jakże niezrozumiale brzmią słowa Pana Wiceprezydenta w liście skierowanym do Pana Voelkela, przytoczonym przez „Gazetę Wyborczą”: „…z uwagi, iż propozycja Pana Jarosława Kozakiewicza dotyczy ringu Stübbena, przestrzeni ważnej dla miasta, proponuję poddanie jej dyskusji w gronie specjalistów. Być może dyskusja ta przyniesie rozwiązania satysfakcjonujące obie strony”.

Znamienny jest  brak konsekwencji  widoczny np. poprzez brak reakcji Pana Wiceprezydenta na decyzję WUiA wydającą zgodę na budowę kompleksu mieszkaniowego, przesłaniającego widok na Cytadelę na końcu Alei Niepodległości (koło hotelu Polonez) czy też na postawienie płotu nad brzegiem Warty, odgradzającego dostęp mieszkańcom Poznania do rzeki (budynki Atanera w starym porcie).

Niech równie znamiennym będzie brak reakcji Pana Wiceprezydenta oraz Pani Konserwator, na rzeczy tak podstawowe, że aż banalne np. jaskrawo-pomarańczowe kosze na śmieci, stawiane na obszarze Starego Miasta. Gdzie podziała się „troska” Pana Wiceprezydenta i pozostałych urzędników o „przestrzeń ważną dla miasta” w tych decyzjach?

W związku z powyższym apelujemy do Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego o odwołanie decyzji swojego zastępcy.

Wzywamy ponadto do podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do odwołania z pełnionej funkcji MKZ Pani Marii Strzałko. Jej działalność budzi najwyższy niepokój i źle rokuje sprawom jakości estetyki i przestrzeni publicznej w naszym mieście. Jej decyzje są często niezrozumiałe i prezentują jednostronne podejście do postrzegania przestrzeni oraz architektury. Pani Konserwator zdaje się nie rozumieć misji, którą jej powierzono. Wydaje się, że zapomniała, iż żyje w niemal 600-tysięcznym mieście, w którym trzeba szukać konsensusu ze wszystkimi stronami. W takiej sytuacji nie widzimy dla jej dalszej działalności najmniejszych przesłanek.

Panie Prezydencie! Proszę się wykazać odwagą, z którą oddalił Pan swoiste „veto” Pani Marii Strzałko w sprawie wykorzystania przęsła starego Rocha do budowy mostu Biskupa Jordana!

Dla dobra Poznania.

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder