IdP podczas zdobywania Bałtyku. Lipiec 2017

Poznań mamy w sercu! To nie tylko slogan, to stan ducha. Inwestycje dla Poznania powstały właśnie dlatego, że kochamy nasze miasto. Chcemy żeby było one piękne, czyste i zadbane, a mieszkańcom niezależnie od wieku, stanu portfela bądź pochodzenia żyło się dobrze. Stowarzyszenie powstało z potrzeby zmiany oraz chęci wpływu na otaczającą nas przestrzeń. Świadomi tysiącletniej historii naszego miasta chcemy, żeby w następnych długich dekadach było wzorem współczesności. Globalizujący się świat oraz zmieniający się klimat stawiają nowe wyzwania przed mieszkańcami Poznania. Uważamy, że bogactwo i dobrostan miasta nie jest dany na zawsze. Dlatego chcemy żeby decyzje podejmowane tu i teraz zawsze uwzględniały interes przyszłych pokoleń.

Pomysł na powołanie organizacji działającej w sferze polityki miejskiej (urban policy) powstał pod koniec 2005 wśród dyskutantów polskiej sekcji światowego forum SkyscraperCity.com – Forum Polskich Wieżowców. Wywodzący się ze społeczności internetowej członkowie wzorowali się na istniejącym już katowickim Stowarzyszeniu Moje Miasto. Projekt statutu stowarzyszenia został sporządzony w marcu, a ostateczna rejestracja przez sąd rejonowy nastąpiła 7 lipca. Pierwszym prezesem został Piotr Borowczyk.
Wikipedia: Inwestycje dla Poznania

Obchody 10 lecia IdP w Domu Tramwajarza na Jeżycach. 19 marca 2016

Inwestycje dla Poznania. Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami, pracującymi, odpoczywającymi i doświadczającymi wszystkich aspektów życia w Poznaniu. Nie omijają nas również niedogodności życia w mieście. Stąd też, jako że pochodzimy z różnych środowisk oraz pracujemy na różnych stanowiskach, mamy różne punty widzenia problemów miasta. Widzimy więc różne aspekty niezbędnych zmian w Poznaniu aby mieszkańcom naszego miasta żyło się lepiej. Angażujemy się z pasją i przekonaniem w to co robimy ale zdajemy sobie sprawę, że nie mamy wyłącznej recepty na problemy całego świata.

Stowarzyszenie. Zawiązaliśmy nasze Stowarzyszenie na początku 2006 roku. Jego zamysłem było promowanie nowych inwestycji, uczestniczenie w dyskusjach na temat estetyki, architektury czy komunikacji. Przez ponad dekadę staraliśmy się realizować nasze cele współpracując z władzami miasta, innymi organizacjami społecznymi czy samymi mieszkańcami. Spędziliśmy niemałą liczbę godzin na pisaniu opinii i uwag do projektów miejskich, inicjowaniu nowych pomysłów na przestrzeń miasta czy udział w otwartych dla mieszkańców spotkań. Jako organizacja non-profit utrzymujemy się wyłącznie ze składek naszych członków. Wykonywana przez nas praca to społeczny wkład w proces kształtowania przestrzeni Poznania za którą nasi członkowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Władze IdP. Jesteśmy organizacją obywatelską ceniącą sobie zdobycze demokracji, stąd też ustrój naszego stowarzyszenia respektuje wysokie standardy tego typu struktur. Władze sprawuje wybierany przez Walane Zebranie Członków na dwuletnią kadencję Zarząd. Posiadamy również Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. W wyniku przeprowadzonych 19 stycznia 2019 roku wyborów Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd VII kadencji na lata  2019-2021, którego skład nie zmienił się w stosunku do kadencji 2017-2019. Nasz Zarząd aktualnie składa się z 5 osób:

Zarząd IdP na Starym Rynku.
Paweł Sowa, Arkadiusz Borkowski, Bogumiła Socha, Mateusz Woźniak, Kamil Żmijewski
(od lewej do prawej) Lipiec 2017

Arkadiusz Borkowski: Prezes. Inżynier budownictwa. W Stowarzyszeniu działa od 2008 roku, a dwa lata później został jego wiceprezesem. Pełni funkcję prezesa od 2017 roku.

Paweł Sowa: Wiceprezes. Przewodnik, przedsiębiorca, Radny Miasta Poznania kadencji 2018-2023, członek Rady Osiedla Naramowice. Jeden z założycieli Stowarzyszenia, a w latach 2008 – 2017 prezes zarządu.

Działalność zarządu wspierają jego członkowie: Bogumiła Socha, Mateusz Woźniak i Kamil Żmijewski.