Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

Stary Rynek 52a/1, 61-772 Poznań

LIST GRATULACYJNY – POZytywna zmiana*

 

Jej Magnificencja
Szanowna Pani
Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Szanowna Pani Rektor,

z wielką satysfakcją przyjęliśmy pojawienie się w Poznaniu nowego murala WSB „Nauka procentuje”, zlokalizowanego na ścianie budynku przy ul. Ratajczaka. Cieszymy się tym bardziej, iż mural powstał w miejscu dawnej grafiki, zniszczonej wcześniej bezmyślnie przez reklamę kawy.

Swoim działaniem pokazujecie Państwo, że można w pełni uszanować przestrzeń publiczną, dziedzictwo historyczne i jednocześnie stworzyć coś ciekawego. Nawiązanie w formie do poprzedniej grafiki nadaje nowej reklamie specyficzny charakter.

Wyrażamy nadzieję na pojawianie się więcej inicjatyw tego typu w Poznaniu i innych miastach Polski. W tej kwestii stanowicie Państwo awangardę.

Składamy szczere gratulacje i jednocześnie nadajemy Państwa działaniu tytuł „POZytywnej zmiany*”.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
w imieniu członków Stowarzyszenia

Paweł Sowa

 

Prezes

 

PS. Uprzejmie informuję, iż niniejszy list ma charakter otwarty. Jego treść zostanie udostępniona na stronie www.idp.org.pl oraz wysłana do lokalnych mediów.

Kategorie: Estetyka