Rozstrzygnięcie konkursu DOBRY REMONT 2012

Opublikowane przez IdP w dniu


Szanowni Państwo!

Zwycięzcami czwartej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 roku „DOBRY REMONT” zostały:

 

 

  • w kategorii głównej: renowacje, kamienica przy ul. Kwiatowej 3/Rybaki (24,3 % głosów)
  • w kategorii: termomodernizacje, budynek przy ul. Galla Anonima 18/20 (29,2 % głosów)

Uprzejmie dziękujemy za udział w głosowaniu oraz zainteresowanie tematyką konkursu.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska przyznała nagrodę specjalną dla Uniwersytetu Artystycznego za precyzyjne odtworzenie pierwotnego wystroju sztukatorsko-rzeźbiarskiego elewacji zabytkowego gmachu dawnego polskiego Ziemstwa Kredytowego (ob. Uniwersytetu Artystycznego przy Al. Marcinkowskiego 29) w oparciu o archiwalne materiały ikonograficzne.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Po raz pierwszy odkąd organizujemy konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spadła w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokojące są doniesienia o planowanym obcięciu środków z budżetu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. zł.

Poznań od lat jest w przysłowiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pięciokrotnie mniejszy Płock wydał ponad dwa razy więcej pieniędzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielkościowo Wrocław – aż 36 razy więcej. (!) Średnie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wyniosły w Poznaniu 333 tys. zł, w Płocku 773 tys. zł, a we Wrocławiu aż 12 mln zł.
Tegoroczną edycję konkursu dedykowaliśmy więc radnym, prezydentowi oraz miejskim urzędnikom, od decyzji których zależy ile zabytków zyska w przyszłym roku wsparcie ze strony miasta.

Serdeczne podziękowania dla przewodniczącego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materiału ikonograficznego.

O terminie wręczenia nagród, ufundowanych przez firmę Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości, po ustaleniu daty z laureatami.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder