Architektura

Specustawa mieszkaniowa – uwagi

Szanowni Państwo! Jesteśmy poważnie zaniepokojeni projektem ustawy nazywanej Mieszkanie+ albo specustawą mieszkaniową. Według intencji jej twórców umożliwi ona zaspokojenie “głodu mieszkaniowego” Polaków oraz skróci i uprości procedury niezbędne do budowy osiedli mieszkaniowych. Zgadzamy się, że warto zwiększyć dostępność mieszkań oraz uprościć formalności przy procesie budowlanym, jednak niepokoją nas niektóre zapisy ustawy. (więcej…)

Z IdP, przed