List ws. zagospodarowania Wolnych Torów

Opublikowane przez IdP w dniu


Inwestycje dla Poznania Poznań, dnia 8.4.2013
ul. Szewska 14/3
61-760 Poznań
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
PKP S.A. Poznań
Al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
Szanowni Państwo,
Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego trwa w pełni.
Powstająca równocześnie infrastruktura komunikacyjna otwiera drogę do inwestycji na
terenie tzw. Wolnych Torów – obszaru, który jest kluczowym dla rozwoju dzielnic
centralnych miasta. Niestety do tej pory nie został stworzony całościowy plan dla zabudowy i
zagospodarowania nowej dzielnicy. Warto przypomnieć, że na podstawie zawartego w dniu
26 sierpnia 2010 r. porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a PKP S.A. w 2011 roku zostało
ogłoszone postępowanie na wyłonienie autora projektu urbanistycznego zagospodarowania
terenu Wolnych Torów w Poznaniu. Termin składania ofert wstępnych po zmianach
określono na koniec września 2011 roku. Według informacji prasowych do przetargu
przystąpiły tylko dwa podmioty: poznańskie biuro architektoniczne BDF oraz
międzynarodowa firma Chapman Taylor, które spełniły stawiane wymaganie. Kolejnym
krokiem tego dwuetapowego przetargu miał być wybór tańszego oferenta. Za chwilę minie
półtora roku, a decyzja nie została wciąż podjęta, procedura zawisła w martwym punkcie.
W tym miejscu warto przytoczyć jak przywraca się miastu zdegradowane obszary w
państwach o wyższej kulturze urbanistycznej. Za przykład niech posłuży zmiana
zagospodarowania dworca centralnego w Utrechcie wraz z otoczeniem. Decyzja o
konieczności przebudowy została podjęta w połowie lat 90. XX wieku. Przez ponad dekadę
specjalna jednostka miejska wespół z potencjalnymi inwestorami, organizacjami
pozarządowymi, architektami, urbanistami, socjologami, całą rzeszą instytucji, a przede
wszystkim mieszkańcami debatowała, nakreślała i kreowała wizję zmian. Długotrwały proces
zakończył się konsensusem, który pozwala mieć nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą
w jak najmniejszym stopniu godziły w interesy różnych grup żyjących w mieście. Stworzony
masterplan jest sukcesywnie wdrażany, a realizacja wszystkich inwestycji przewidywana jest
na dwie dekady! Kompleksowość i długofalowość patrzenia na miasto jest godna podziwu i
naśladowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Poznaniu czerpać z tych holenderskich
doświadczeń.
Zwracamy się zatem do Państwa z pytaniem: co dalej? Jak Państwo widzicie
przyszłość tego przetargu? Warto zauważyć, że gdyby procedura przetargowa toczyła się
www.idp.org.pl I n w e s t y c j e d l a P o z n a n i a
ul. Szewska 14/3
61-760 P o z n a ń
1/2
zgodnie z założeniami prawdopodobnie moglibyśmy dziś mówić o wynikach koncepcji i
przystępować do sporządzania planu miejscowego. Być może procedura nie zostałaby
przeprowadzona tak wzorcowo jak w Utrechcie, ale mielibyśmy wszyscy szansę na realny
wpływ na wypracowane rozwiązania. Niestety na dzień dzisiejszy wisi nad nami groźba
zagospodarowania owego terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co już się
powoli dzieje (teren dworca PKS, układ komunikacyjny ZCK, zabudowa d. bazy PKS). Bez
żadnego wpływu, nadzoru, wyrywkowo, pogrążając ten teren w chaosie. Czy w obliczu
kolejnej perspektywy finansowej środków pomocowych UE, gdzie miasto mogłoby uzyskać
wsparcie na odpowiednie uzbrojenie i przygotowanie terenu, nie jest pożądanym aby obszar
ten rozwijał się wedle ściśle zaprogramowanych reguł?
Nie zmarnujmy tej szansy!
List wysyłany do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Poznania
2.Wydział architektury i urbanistyki Miasta Poznania
3. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
4. lokalne media
www.idp.org.pl I n w e s t y c j e d l a P o z n a n i a
ul. Szewska 14/3
61-760 P o z n a ń
2/2

Poniżej przedstawiamy treść pisma wysłanego do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Poznań


Szanowni Państwo,

Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego trwa w pełni. Powstająca równocześnie infrastruktura komunikacyjna otwiera drogę do inwestycji na terenie tzw. Wolnych Torów – obszaru, który jest kluczowym dla rozwoju dzielnic centralnych miasta. Niestety do tej pory nie został stworzony całościowy plan dla zabudowy i zagospodarowania nowej dzielnicy. Warto przypomnieć, że na podstawie zawartego w dniu 26 sierpnia 2010 r. Porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a PKP S.A. w 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie autora projektu urbanistycznego zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu . Termin składania ofert wstępnych po zmianach określono na koniec września 2011 roku. Według informacji prasowych do przetargu przystąpiły tylko dwa podmioty: poznańskie biuro architektoniczne BDF oraz międzynarodowa firma Chapman Taylor, które spełniły stawiane wymaganie. Kolejnym krokiem tego dwuetapowego przetargu miał być wybór tańszego oferenta. Za chwilę minie półtora roku, a decyzja nie została wciąż podjęta, procedura zawisła w martwym punkcie.

W tym miejscu warto przytoczyć jak przywraca się miastu zdegradowane obszary w państwach o wyższej kulturze urbanistycznej. Przykładem niech posłuży zmiana zagospodarowania dworca centralnego w Utrechcie wraz z otoczeniem. Decyzja o konieczności przebudowy została podjęta w połowie lat 90. XX wieku. Przez ponad dekadę specjalna jednostka miejska wespół z potencjalnymi inwestorami, organizacjami pozarządowymi, architektami, urbanistami, socjologami, całą rzeszą instytucji, a przede wszystkim mieszkańcami debatowała, nakreślała i kreowała wizję zmian. Długotrwały proces zakończył się konsensusem, który pozwala mieć nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą w jak najmniejszym stopniu godziły w interesy różnych grup żyjących w mieście. Stworzony masterplan jest sukcesywnie wdrażany, a realizacja wszystkich inwestycji przewidywana jest na dwie dekady! Kompleksowość i długofalowość patrzenia na miasto jest godna podziwu i naśladowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Poznaniu czerpać z tych holenderskich doświadczeń.

Zwracamy się zatem do Państwa z pytaniem: co dalej? Jak Państwo widzicie przyszłość tego przetargu? Warto zauważyć, że gdyby procedura przetargowa toczyła się zgodnie z założeniami prawdopodobnie moglibyśmy dziś mówić o wynikach koncepcji i przystępować do sporządzania planu miejscowego. Być może procedura nie zostałaby przeprowadzona tak wzorcowo jak w Utrechcie, ale mielibyśmy wszyscy szansę na realny wpływ na wypracowane rozwiązania. Niestety na dzień dzisiejszy wisi nad nami groźba zagospodarowania owego terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co już się powoli dzieje (teren dworca PKS, układ komunikacyjny ZCK, zabudowa d. bazy PKS). Bez żadnego wpływu, nadzoru, wyrywkowo, pogrążając ten teren w chaosie. Czy w obliczu kolejnej perspektywy finansowej środków pomocowych UE, gdzie miasto mogłoby uzyskać wsparcie na odpowiednie uzbrojenie i przygotowanie terenu, nie jest pożądanym aby obszar ten rozwijał się wedle ściśle zaprogramowanych reguł?
Nie zmarnujmy tej szansy!


Pobierz PDF

Kategorie: Urbanistyka