Strefa 30 – dwa miesiące współpracy i dalsze plany

Konsultacje internetowe

Projekt strefy uspokojonego ruchu był konsultowany przez internet do 4 kwietnia. W trakcie konsultacji napłynęło kilkadziesiąt krytycznych, ale pozbawionych argumentów merytorycznych uwag, które sprawiły, że ZDM zaczął przebąkiwać o odstąpieniu od realizacji projektu.

Na szczęście pod koniec konsultacji – dzięki zaangażowaniu osób związanych z forum SSC i ze stowarzyszeniami, ZDM został zasypany e-mailami wspierającymi ideę strefy.

Pierwsza debata publiczna 10.05

W związku z tym, że o strefie zaczęło być głośno, ZDM postanowił oficjalnie skonsultować projekt z Radą Osiedla Stare Miasto. Pierwsza publiczna debata w tej sprawie odbyła się 10.05. Dyskusja dotyczyła tego „jak”, a nie „czy” ma powstać strefa, co pozytywnie zaskoczyło wiele osób na sali. (więcej…)

Uwagi do Planów miejscowych na Wildzie.

Szanowni Pa?stwo! W za??czniku zamieszczamy list otwarty do inwestorów nowego dworca Pozna? G?ówny (TriGranit oraz PKP S.A.) z wa?nymi pytaniami o estetyk? tego obiektu pt.: „Elegancki Pozna? G?ówny”.
Jeste?my zaniepokojeni niskim poziomem estetycznym wykonania – przez PKP PLK S.A., dotychczasowych nawierzchni peronowych i wyposa?enia ich w ma?? architektur? meridia sibutramine buy online uk oraz elementy infrastruktury informacyjnej.
Uwa?amy, ?e budowany dworzec powinien by? wizytówk? miasta i inwestorów na d?ugie lata, dlatego potrzebna jest dba?o?? o szczegó?y, które zachwyc? ka?dego pasa?era jednocze?nie czyni?c jego pobyt na dworcu wygodnym i przyjemnym.

 

 

(więcej…)

Translate »