Tramwaj do Plewisk – możemy zbudować go szybciej!

W nawiązaniu do otrzymanej niedawno odpowiedzi od zastępcy prezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego, w sprawie projektu węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Junikowo i uwzględnienia w tym węźle linii tramwajowej, chcielibyśmy przedstawić autorską propozycję wprowadzenia linii tramwajowej na ten, dość problematyczny ze względu na małą szerokość, odcinek.

Główną motywacją dla naszej publikacji jest propozycja takiej formy trasy tramwajowej, która mogłaby powstać niewiele później niż wiadukt kolejowy (a najlepiej w tym samym czasie). (więcej…)

Odpowiedź Prezydenta Wudarskiego w sprawie pętli tramwajowej na Junikowie

Cieszy nas fakt, zacieśnienia współpracy Poznania z gminami ościennymi, która może poprawić warunki życia mieszkańcom w ramach całej aglomeracji. Zawsze jednak staramy się kłaść nacisk na rozwiązania optymalne i tworzone na miarę XXI w. Analogicznie patrzymy na przypadek węzła na Junikowie, który wraz z wiaduktem ma w sposób bezkolizyjny połączyć Poznań z Komornikami. Koncepcja ma jednak jeden poważny mankament, do pełnej funkcjonalności brakuje jej tramwaju. Ta nowa linia miała kiedyś szansę dojeżdżać aż do dworca kolejowego na Junikowie, jednak wówczas zdecydowano iż skończy swój bieg nieco wcześniej czyli na pętli Junikowskiej. Naszym zdaniem dociągnięcie tramwaju do tworzonego nowego węzła jest priorytetowe i znacznie przyczyniłoby się do zrównoważenia transportu w tej części aglomeracji. (więcej…)

Translate »