Dobry Remont – ZAPROSZENIE

Opublikowane przez IdP w dniu

najlepsza_renowacjaDrodzy Internauci!

 

Serdecznie zapraszamy na wr?czenie nagród konkursu na najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”.

Odb?dzie si? ono przed zwyci?sk? kamienic? na rogu ul. Wyspia?skiego 12 i Che?mo?skiego 23 w pi?tek, 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00.

Podczas uroczysto?ci zostanie ods?oni?ta pami?tkowa tabliczka na elewacji zwyci?skiej kamienicy oraz wr?czone pozosta?e nagrody – za najlepsz? termomodernizacj? (Niegolewskich 15 / Kasprzaka 1-7) i  wyró?nienie przyznane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Siemiradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7).
Swoj? obecno?? zapowiedzia?a m. in. Maria Strza?ko, Miejski Konserwator Zabytków, która w tym roku obj??a patronat nad konkursem.

 

 

Co roku buy zithromax online usa blask odzyskuj? dziesi?tki zabytkowych pozna?skich kamienic. Mamy nadziej?, ?e promowanie idei “dobrego remontu” przeprowadzonego z pe?nym szacunkiem dla zabytkowej architektury zach?ci kolejnych w?a?cicieli do dzia?a? renowacyjnych na najwy?szym poziomie. Uwa?amy, ?e wiele kamienic prowadz?cych  swoist? „walk?” z czasem, mo?e i powinno cieszy? oko nast?pnych pokole?. Konkurs to wyraz podzi?kowania i uznania dla tych osób i podmiotów, które stan??y na wysoko?ci tego zaszczytnego zadania.

 

Zapraszamy do przybycia – uroczysto?? ma charakter otwarty.

Z pozdrowieniami

Adam Adamczyk, koordynator akcji Ochrony Dziedzictwa Architektury

Pawe? Sowa, prezes

 

Link do wyników konkursu.

Kategorie: Architektura

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder