Nowe władze IdP

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Sympatycy,

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd i Prezesa na szóstą kadencję (2017-2019).

Nowym Prezesem został Arkadiusz Borkowski, a w skład nowego Zarządu weszli również: Bogumiła Socha, Paweł Sowa, Mateusz Woźniak i Kamil Żmijewski.

“Serdecznie dziękuję dotychczasowemu Prezesowi – Pawłowi Sowie za 9 lat szefowania. Mam pełne przekonanie, że takie akcje jak “Chcemy skrócenia drogi na Poznań Główny”, “Tramwaj na Naramowice” czy “Latamy z POZnania!” nie byłyby tak skuteczne bez jego zaangażowania. Cieszę się zarazem, że Paweł dalej zamierza aktywnie działać jako jeden z wiceprezesów IdP. Jednocześnie wiem, że chce również kontynuować pracę społeczną w radzie osiedla Naramowice oraz dalej wspierać realizację swojego marzenia – budowę tramwaju na Naramowice. Dziękuję również za wkład w działalność stowarzyszenia Tomaszowi Owczarczakowi i Dawidowi Nowakowi, którzy opuszczają skład Zarządu. Również oni zamierzają nadal wspierać realizację celów IdP.”
Arkadiusz Borkowski, Prezes IdP

“Nowy Prezes – Arkadiusz Borkowski wstąpił do stowarzyszenia w 2008 roku, w momencie ukończenia 18 roku życia. Dał się poznać jako bardzo aktywny, solidny, racjonalny i wszechstronny działacz. Szybko wstąpił do Zarządu stowarzyszenia (2010 rok), gdzie przez następne 7 lat pełnił funkcję wiceprezesa. Od paru dni jest nowym szefem IdP, co mnie bardzo cieszy. Przekazuję ster w dobre ręce, będę go wspierać w realizacji celów stowarzyszenia. Moje dotychczasowe doświadczenie (11 lat) chcę wykorzystać do intensyfikacji kontaktów stowarzyszenia ze światem nauki i gospodarki.”
Paweł Sowa, wiceprezes IdP

Jako Zarząd, chcemy aby IdP dalej realizowało swoje cele, do których należy przede wszystkim inicjowanie dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla miasta i mieszkańców w zakresie komunikacji, estetyki i urbanistyki. Cały czas będziemy zwracać uwagę na bieżące problemy Poznania, monitorować je, proponować rozwiązania prowadząc dialog z władzami. Zamierzamy też kontynuować współpracę z kołami naukowymi poznańskich uczelni oraz innymi organizacjami obywatelskimi o podobnym profilu.