Podsumowanie I spotkania Forum Przestrzeni

Opublikowane przez IdP w dniu

Forum_Przestrzeni_ul_Wona_w_PoznaniuDzisiaj, tj. w środę, 21 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Przestrzeni, nowej inicjatywy naszego stowarzyszenia, której celem jest szczególna troska o sprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście. Pierwszy dzień zimy (!) z iście zimową pogodą nie przeszkodził w ponad 2-godzinnej dyskusji. Uczestnicy spotkania wyznaczyli główne obszary problemowe, którymi Forum będzie się sukcesywnie zajmować:

– nielegalne parkowanie i polityka parkingowa

– opieszałość Straży Miejskiej w podejmowaniu interwencji

– ujednolicenie nawierzchni chodników

– wprowadzenie tzw. katalogu mebli miejskich obejmującego również obiekty infrastruktury transportowej

– estetyka i funkcjonalność przystanków komunikacyjnych

– chaos reklamowy oraz niebezpieczne ekrany ledowe

– czystość (w tym zagadnienie “psich kup”)

– niedbalstwo i opieszałość w usuwaniu usterek i niedoróbek

– chaos oznakowania (“znak na znaku”)

– wandalizm budynków i obiektów (tagowanie, graffiti)

– odejście od stosowania tandetnej kostki brukowej typu “poz-bruk”

– estetyka oprawy miejskich imprez i dekoracji (np. budy jarmarczne)

– niechlujność wykonywanych remontów

– bezpieczeństwo

– dworzec PKP (akcja “Jaki Poznań Główny?” www.jakipoznanglowny.pl)

Postanowiono udzielić wsparcia pracom Komisji Rewitalizacji nad projektem katalogu mebli miejskich. Forum przygotuje dokument zawierający wykaz obiektów infrastruktury miejskiej, które powinny być ujęte w takim katalogu. Chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na zamieszczenie zapisów np. o materiale i jednocześnie wzorze dla remontowanych chodników czy ulic. Obecnie występuje zbyt duża przypadkowość: różne formy nawierzchni, estetycznie nie pasujące do siebie i niestety często o kiepiej jakości. Ujednolicenie pozwoli także na znaczne oszczędności przy zakupie materiałów oraz ułatwi dokonywanie szybkich remontów bądź napraw ewentualnych uszkodzeń.

Dyskutowano również w sposób szczególny nad chaosem reklamowym, zwłaszcza w zakresie reklamy wielkopowierzchniowej. Problem jest ogólnopolski, dlatego planowane są spotkania i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami walczącymi z dewastacją przestrzeni publicznej przez reklamy. Pewnym sposobem na skuteczną walkę mogą być zapisy prawa miejscowego. Konieczne jest zebranie danych w tej kwestii. W ramach zapoznawania się z sytuacją estetyki, problemami i pomysłami na lepszą przestrzeń publiczną, zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne do innych miast. Pierwszy wyjazd za swój cel obierze Bydgoszcz – najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia 2012 r.

 

 

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder