Poparcie z Ministerstwa!

Opublikowane przez IdP w dniu

Jest nam bardzo mi?o poinformowa?, i? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Andrzej Massel przys?a? odpowied? na nasz list w sprawie dworców Gdynia G?ówna i Pozna? G?ówny z 16 grudnia over the counter antibiotics 2011 r. Dzi?kujemy za szybk? reakcj? pomimo okresu ?wi?teczno-noworocznego oraz przede wszystkim za sam? tre??! Dzi?kujemy za potraktowanie nas – obywateli i mieszka?ców w sposób profesjonalny, jako partnerów rozmowy.

 

 

Kategorie: Estetyka