Pozytywna zmiana

Opublikowane przez IdP w dniu

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz zwiększenia nakładów na remonty infrastruktury tramwajowej. Wyróżnienia składamy na ręce osób, które przyczyniły się do ich powstania, prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz jego zastępców Mariusza Wiśniewskiego oraz Macieja Wudarskiego.

Szanowni Państwo,

w tak uroczysty dla Poznania dzień postanowiliśmy przyznać trzy tytuły wyróżnienia POZytywnej zmiany*. Chcemy podkreślić w ten sposób znaczenie przeprowadzonych procesów, inwestycji oraz decyzji, które w naszej ocenie wpłyną na rozwój naszego miasta i poprawę warunków życia jego mieszkańców.

POZytywne zmiany* w dniu 29 czerwca 2017 roku przyznajemy za:

Uporządkowanie ulicy Słowackiego oraz częściowy remont chodników i nasadzenia zieleni, co przywróciło jej historyczne piękno, stworzyło warunki do poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu: pieszym, rowerzystom i kierowcom a także poprawiło bezpieczeństwo (uspokojenie ruchu),

 

Wartostradę, której świeżo ukończony odcinek Śródka – Most Królowej Jadwigi jest kontynuacją bardzo ważnej idei powrotu życia miejskiego nad Wartę, a także ułatwia komunikację rowerową na ważnej relacji północ-południe,

 

 

Zwiększenie nakładów finansowych na remonty torowisk tramwajowych, co poprawia komfort i bezpieczeństwo podróży, powoduje mniejsze koszty utrzymania sieci oraz mniejsze zużycie taboru.

 

 

Składamy szczere gratulacje i jednocześnie nadajemy wyżej wymienionym działaniom tytuł “POZytywnej zmiany*”.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami w imieniu członków Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania
Arkadiusz Borkowski, Prezes Zarządu

 

Kategorie: Estetyka