POZytywny wpływ* – wyróżnienia Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania

Opublikowane przez IdP w dniu

Nieraz już w święto miasta, imieniny jego herbowych patronów św. Piotra i Pawła, przyznawaliśmy nagrody naszego Stowarzyszenia pod hasłem „POZytywna zmiana*”. W tym roku postanowiliśmy zmienić charakter: przyznaliśmy trzy równorzędne wyróżnienia nie konkretnym dziełom, lecz konkretnym ludziom: społecznikom i ich inicjatywom.

Doceniając Ich wieloletni wpływ na zmiany w Poznaniu i w świadomości Mieszkańców tym razem wyróżnienia przyznajemy pod nazwą Wyróżnień za POZytywny wpływ*.

Wyróżnienie za dbałość o porządek i estetykę

dla wszystkich mieszkańców, „którym się chce” przekazujemy na ręce Tomasza Hejny, twórcy inicjatywy „Gemela Poznańska”

Tomasz od lat konsekwentnie, z dużą wytrwałością prowadzi inicjatywę, której celem jest przywrócenie porządku i estetyki przestrzeni publicznej. Poprawia nam jakość przestrzeni publicznej i wpisuje się w kontekst budowania lokalnej tożsamości – w dawnym Poznaniu „porzundek” był wyznacznikiem charakteru Miasta i postaw Mieszkańców. Warto również podkreślić dbałość Tomasza o przestrzeganie prawa, jaką stosuje w swoich działaniach.

https://www.facebook.com/gemelapoznanska/
https://www.facebook.com/groups/1291483820955042/

W Poznaniu we współpracy z inicjatywą Tomasza bądź samodzielnie działa w tej dziedzinie wielu mieszkańców. Nasze wyróżnienie jest dla tej całej zaangażowanej społeczności.


Za „pilnowanie Poznania”

— rzetelne analizy i prezentowanie spraw ważnych dla Poznania przyznajemy wyróżnienie portalowi „Czas na Poznań”

Od lat na portalu „Czas na Poznań” prezentowane są zarówno bieżące projekty inwestycyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje rozwojowe, jak również historia poznańskiej urbanistyki. Analizy, jakie „czas na Poznań” przygotowuje, są skrupulatne, wysokiej jakości merytorycznej i objaśnione przystępnym językiem. Naprawdę warto czytać i uczyć się Miasta…

https://czasnapoznan.pl/


Za liczne działania na rzecz rozwoju transportu rowerowego

przyznajemy wyróżnienie dla stowarzyszenia „Rowerowy Poznań”

Stowarzyszenie „Rowerowy Poznań” od dawna uczestniczy w konsultacjach społecznych, służąc wiedzą fachową, która ma za zadanie doprowadzić do powstania wysokiej jakości projektów infrastruktury rowerowej. Celem jest stworzenie dobrych warunków do rozwoju transportu rowerowego, który jest niezbędny do odkorkowania miast. Na swoim portalu stowarzyszenie prowadzi wiele zagadnień, nie ograniczając się jedynie do tematyki rowerowej.

Niemałą część w działalności Stowarzyszenia stanowi edukacja.

https://rowerowypoznan.pl/


Z podziękowaniami i pozdrowieniami w imieniu członków Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania

Arkadiusz Borkowski, Prezes Zarządu