ANKIETA IdP: Czy interesuje Cię podróżowanie koleją po obwodnicy Poznania (tzw. towarowej)?

Obwodnica ma kształt zamkniętego pierścienia, ale nie musi to oznaczać kursowania w kółko. Taki układ jest rozpatrywany przez Województwo i Miasto Poznań.

Czy jest on właściwy i potrzebny?

Nie rozstrzygamy tego – o to właśnie pytamy Was. Prosimy o wypełnienie tej ankiety i bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Poznańska Kolej Metropolitalna: duży postęp, ale…

Podejmujemy znów temat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Poprzednie artykuły także dotyczyły analizy częstości kursów na poszczególnych trasach. Szczególnie zastanawiamy się nad spełnieniem lub niespełnieniem hasła propagującego PKM jako ważny środek transportu aglomeracji poznańskiej. Właściwie ten artykuł jest strukturalną kopią artykułu sprzed dwóch lat – poza kontekstem (wówczas były to Dowiedz się więcej…

Dokończmy tramwaj naramowicki jak najszybciej!

W ostatnich tygodniach dotychczasowe 5–letnie prace i założenia nad sposobem realizacji II etapu trasy „tramwaju na Naramowice” zostały zakwestionowane. W tym artykule wyliczamy zagrożenia – konsekwencje tej zmiany podejścia, argumentujemy silnie za odstąpieniem od inwestycji węzłów przesiadkowych przy kolejowej obwodnicy jako wysoce nieefektywnego rozwiązania komunikacyjnego, podpowiadamy działania alternatywne – bo tramwaj musi powstać jak najprędzej, a właściwie już „na wczoraj” i to nie tylko etap drugi…

Raport o PKM „…do S-Bahn jeszcze daleko” – suplement wrześniowy

W sierpniu podzieliliśmy się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej widzianej w „potencjalnej” roli kolei miejskiej dla Poznania. Oto nasz ówczesny raport: https://idp.org.pl/pkm/ Do analizy zachęcił fakt, że rozkładowe czasy przejazdu między przystankami kolejowymi w ramach Poznania są często zachęcające. Wnioski z raportu zawarliśmy już w tytule – niestety, Dowiedz się więcej…

Poznańska Kolej Metropolitalna: do S-Bahn jeszcze daleko

Postanowiliśmy przeanalizować przydatność PKM do dojazdów w różne miejsca Poznania. Jedną z istotnych zalet PKM ma być przecież w miarę gęsty takt – na razie co pół godziny w najbardziej obciążonych chwilach dnia. Nie jest to rewelacja i po ponad roku działania PKM chciałoby się trochę krótszych oczekiwań na kolejny pociąg, ale powiedzmy, że na „rozruch” – jest to do przyjęcia. (więcej…)