Uwagi do projektu zmian na Św. Marcinie i Ratajczaka

Opublikowane przez IdP w dniu

Postulowane przez IdP zmiany w projekcie mają na celu zwiększenie funkcjonalności proponowanego układu rowerowego, a przede wszystkim zapewnienie większej ilości relacji, przy niezwiększonych nakładach finansowych na przebudowę. Postulowane zmiany pozwolą zrealizować postulat włączenia ruchu rowerowego z Wildy w kierunku placu Wolności i dalej (plac Cyryla, ul. Gwarna) czy w kierunku św. Marcina (Alfy). Proponowany w projekcie układ ma istotne wady, które nie poprawiają realizacji wielu podstawowych kierunków ruchu na objętych zmianami ulicach. Niemniej należy podkreślić, że zaprezentowany projekt to dobry i istotny krok w kierunku zapewnienia spójności dróg rowerowych w centrum Poznania. Natomiast uwzględnienie proponowanych przez nas uwag zwiększy dostępność dla rowerów celów w ścisłym centrum miasta.

 1. Św. Marcin przed Zamkiem. Zredukowanie pasów ruchu z 3 do 2, wykorzystanie jednego z nich na miejsc postojowe (przeniesienie istniejących kopert z chodnika na jezdnię). Dzięki temu skrócimy przejście dla pieszych, znajdziemy dodatkowe miejsca postojowe, wyeliminujemy nielegalnie stające w tym miejscu na chodniku samochody, uspokoimy dodatkowo ruch. Podobna, bardzo dobra zmiana została już zaprojektowana pod Hotelem Lech.
  1
 2. Św. Marcin naprzeciw Alf. Brak wyznaczonych wyjazdów z bram z posesji nr 45, 47, 49.
 3. Skrzyżowanie Św. Marcin/Ratajczaka.
  • Brak lewoskrętu rowerowego ze Św. Marcina w Ratajczaka (jadąc od strony zachodniej). Można go wyznaczyć w dość niewygodny sposób przy przejściu dla pieszych i po chodniku (rysunek pierwszy), ewentualnie umożliwić skręt „na dwa razy” – czyli przejazd przez skrzyżowanie, zatrzymanie się po prawej stronie (na czerwonym obszarze), oczekiwanie na zmianę świateł i przejazd przez Św. Marcin kontrapasem.

  • umożliwienie skrętu w lewo z kontrapasa w Ratajczaka w kierunku zachodnim w ul. św. Marcin (kierunek Alfy) poprzez wyznaczenie dodatkowego przejazdu rowerowego po północnej stronie skrzyżowania i krótkiej drogi rowerowej na wyspie rozdzielającej jezdnie. Włączenie do ruchu na św. Marcinie na wysokości budynków Alfy mogłoby się odbywać na zasadzie pasa włączenia, bez udziału świateł drogowych. Przykład rozwiązania: wroclawski plac Orląt Lwowskich (okolice dworca Świebodzkiego).
   Wrocław: bezkolizyjny pas włączenia dla ruchu rowerowego, zakończenie drogi rowerowej.
 4. Św. Marcin naprzeciw Kina Muza. Przeznaczenie pasa południowego na miejsca postojowe z jednoczesnym osłupkowaniem chodnika po północnej stronie, aby zakończyć proceder nielegalnego parkowania.
 5. Ratajczaka na wysokości Biblioteki. Tutaj proponujemy wyraźnie ograniczenie szerokości jezdni przez wyznaczenie miejsc postojowych po wschodniej stronie Ratajczaka, dzięki czemu będzie można przeprowadzić esowanie, jak proponowaliśmy tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=pY4NLjJhJt8 (wersja niskokosztowa, bez ingerencji w krawężniki) lub tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=DJggPD8W5yk (wersja docelowa).
 6. Ratajczaka – przy Alfach. Na tym odcinku warto wyznaczyć miejsca do chwilowego zatrzymania, skracając tym samym prawoskręt do absolutnego minimum. W tym miejscu i tak samochody stają na chodniku i jezdni nielegalnie.
 7. Ratajczaka przy skrzyżowaniu z Ogrodową. Proponujemy rozważyć jedną z dwóch propozycji:
  • przenieść parkujące po stronie zachodniej samochody z chodnika na jezdnię kosztem jednego pasa,
  • pozostawić parkujące teraz po stronie wschodniej samochody, a na tym odcinku kontrapas wyznaczyć między nimi a chodnikiem. Dzięki temu nie usuwamy miejsc postojowych, a za to zmniejszamy liczbę pasów (z 3 do 2), tym samym zmniejszając prędkość przejazdu przez skrzyżowanie.
 8. Przejście przez Św. Marcin na wysokości Garncarskiej i Kantaka – świetna propozycja, ale pamiętajmy o tym, że może to być także dobry szlak dla rowerzystów (okolice EU – Garncarska – Kantaka), dlatego warto im także umożliwić przejazd przez ulicę – np. na jeden z proponowanych sposobów – albo wzdłuż przejścia i później w pasie zieleni odbicie w prawo, aby móc wjechać w kontrapas na Kantaka, albo nieco dalej na Św. Marcinie – wtedy osobny przejazd przez Św. Marcina.
 9. Ratajczaka/27 Grudnia. W tym miejscu należy umożliwić przejazd tworzonym kontrapasem na Ratajczaka na wprost w kierunku Placu Cyryla Ratajskiego – to dość naturalna droga tranzytowa rowerzystów (południe – północ). Można to rozwiązać na dwa sposoby. Poniższe rysunki zakładają dużo dalej idące zmiany, ale koncept jest ten sam.

  Zrzut ekranu 2015-08-10 o 10.52.13
 10. Rozwiązanie rowerowe na skrzyżowaniu ul. Kościuszki / Św. Marcin
  • północna jezdnia św. Marcina: wytyczenie pasa rowerowego przed CK Zamek zamiast powierzchni wyłączonej z ruchu; umożliwienie jazdy na wprost z proponowanego prawoskrętu w ulicę Kościuszki, likwidacja śluzy rowerowej do jazdy na wprost (w zamian możliwość jazdy pasem rowerowym).
  • wschodnia strona skrzyżowania – dopuszczenie skrętu dla rowerów w lewo ze św. Marcina w kierunku północnym w ulicę Kościuszki poprzez przeniesienie przejazdu rowerowego bliżej osi ulicy. Dojazd do nowego przejazdu na zasadach ogólnych z nowo wyznaczonej śluzy na południowej jezdni św. Marcina. Nie wyznaczanie przejazdu rowerowego kosztem szerokości przejścia dla pieszych w proponowanej lokalizacji. Proponowane rozwiązanie usprawni ruch rowerowy (pokonanie skrętu na jednym cyklu świateł) – samochody w podobnej relacji zawracają na zasadach ogólnych, więc ruch rowerowy również może skręcać na zasadach ogólnych.
   Zrzut ekranu 2015-08-10 o 10.42.14
 11. Rozwiązania na skrzyżowaniu Ratajczaka z ul. Powstańców Wielkopolskich i Ogrodową
  • wyznaczenie kontrapasa na ulicy Ratajczaka pomiędzy ulicami Ogrodowa a Kościuszki wraz z umożliwieniem jazdy na wprost z ulicy Niezłomnych w kierunku Ratajczaka (kierunek do Centrum) – umożliwienie dla rowerów przejazdu z ulicy Wierzbięcice do Centrum.
  • wyznaczenie możliwości lewoskrętu z kontrapasa w Ratajczaka w kierunku ul. Powstańców Wielkopolskich, np. tak jak na rysunku, za pomocą dwuetapowego lewoskrętu.
  • wyznaczenie śluz rowerowych w ulicy Ratajczaka (południowy wlot) i ulicy Ogrodowej.
   Zrzut ekranu 2015-08-10 o 10.42.48

Kategorie: Aktualności