Zapełniamy Mirki!

Opublikowane przez IdP w dniu

Mirek_2Wiosenne porz?dki na rega?ach? Podziel si? ciekawymi tytu?ami z Mirkami.

Mirki czyli Miejskie buy acyclovir 800 Rega?y Ksi??kowe istniej? od zesz?ego roku dzi?ki inicjatywie grupy Ulepsz Pozna?. Spotka?y si? z ?ywym zainteresowaniem wielu mieszka?ców Poznania, jak i przybywaj?cych do naszego miasta turystów. Niestety po d?ugiej zimie stoj? nieco pustawe.

Sprawmy, by na ?wiatowy Dzie? Ksi??ki (przypada w dniu 23 kwietnia) Miejskie Rega?y Ksi??kowe nie ?wieci?y pustkami. Przejrzyj swoj? biblioteczk? i do??cz do akcji zape?niania Mirków. Mo?esz umie?ci? dedykacj? na wydawanej ksi??ce, by umili? czytanie innym lub zwróci? uwag? na najciekawsze jej w?tki.

Fina? akcji odb?dzie si? 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 przy Mirku na ul. Fredry.

Zapraszamy do dzielenia si? ksi??kami z Mirkami!

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder