Aktualny projekt Ronda Kaponiera

Przedstawiamy aktualnie realizowany projekt Ronda Kaponiera oraz ulicy Roosevelta. Do?? istotnie ró?ni si? on od konsultowanego w 2010 roku projektu.

Aktualnie realizowany projekt Ronda Kaponiera.

Projekt w ?atwiejszej w przegl?daniu wersji dost?pny jest tutaj.

Komentarze