Szanowni Państwo,

Dyskusja o przyszłości i formie ulicy Krzywoustego nabiera tempa. Jak jest to ważny temat, pokazuje liczba wypowiadających się osób. Zarazem, przeciwstawne opinie świądczą o tym, że zdecydowanie jest o czym rozmawiać.

Wszystko jednak wskazuje na to, że będziemy mieli kolejne „fasadowe konsultacje” po ul. Bukowskiej i układzie komunikacyjnym przy ulicy Matyi. Tym razem jednak urzędnicy z góry mówią wprost: „my podjęliśmy decyzję sami i uważamy ją za najlepszą”. Niestety, niezależnie od tego czy tezę tę chce się poprzeć czy też jej przeciwstawić, to nie są dostępne żadne rzetelne materiały ani analizy, na podstawie których można by wyrobić sobie własną opinię.

Od ponad dwóch miesięcy oficjalnie wypowiadamy się, że aby dyskusja o estakadzie była merytoryczna należy udostępnić wszystkim zainteresowanym pełne dane na ten temat. Takie prośby kierowaliśmy do Radnych organizujących czwartkową „debatę” – panów Wiśniewskiego oraz Sternalskiego, a także chociażby do Prezydenta Kruszyńskiego, który ustnie udostępnienie takiej informacji obiecał. Spotkanie już jutro, a żadne informacje na ten temat do nas nie dotarły. Trudno za takie uznać informacje podane na stronie ZDM, gdyż tekst tam zawiera raczej „prawdy objawione” niż dane do zapoznania się. Podając przykład: „Przeprowadzenie ulicy Krzywoustego na poziomie terenu związane będzie z koniecznością wymiany gruntu na wielką skalę, budową specjalnych zabezpieczeń konstrukcji jezdni, budową wyższych ekranów akustycznych, budową nasypów. Co oznacza „wielka skala”? Dlaczego ekrany akustyczne dla wariantu na poziomie gruntu miałyby być wyższe niż dla estakady? Jakie są rzędne wysokościowe terenu na długości ul. Krzywoustego? Odpowiedzi na te pytania niestety nie ma. Nie ma też innych danych na ten temat, brak jest argumentacji dla przedstawionych przez ZDM poglądów. A pytań jest znacznie więcej – tym bardziej, że po zamknięciu, a także wcześniejszym zwężeniu estakady, mamy możliwość pełnego przeanalizowania wpływu tych czynników na ruch w mieście. Jak pokazują ostatnie tygodnie, wpływ ul. Krzywoustego sięga od autostrady do ulicy Hlonda.

W takiej sytuacji trudno nam wierzyć w zapewnienia urzędników i radnych o chęci podjęcia rzetelnej dyskusji. Ciężko też czwartkowe spotkanie nazwać debatą. Poza tym, że tylko urzędnicy i radni mogą się do niej przygotować na podstawie danych, to wystarczy przeczytać treść zaproszenia, by być pewnym czego spotkanie ma dotyczyć:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz radni Rady Miasta Poznania Marek Sternalski i Mariusz Wiśniewski zapraszają na spotkanie publiczne poświęcone planom odbudowy estakady na Trasie Katowickiej.
Spotkanie służyć będzie wyjaśnieniu wątpliwości i przedstawieniu informacji na temat planowanej inwestycji.

Pisząc inaczej i wprost: spotkanie ma służyć przedstawieniu zalet estakady i wskazaniu dlaczego estakada to najlepsze rozwiązanie.

Na spotkaniu będziemy, przedstawimy też nasze wątpliwości dotyczące tej inwestycji. Ponieważ urzędnicy nie udostępnili danych, nikt nie jest w stanie dokonać analizy, która dałaby odpowiedź na pytanie co można z Trasą Katowicką zrobić, by wybrać najkorzystniejszy wariant. Mamy także nadzieję, że na podstawie dostępnych dla urzędników danych zostanie przygotowane pełne studium przypadku, tj. jak zwężenie, a później zamknięcie estakady wpłynęło na ruch, zarówno na ulicach osiedlowych Rataj, jak i na samej Krzywoustego, Rondzie Rataje, Piłsudskiego, I i II ramie i aż do autostrady. Najważniejsze jest jednak podjęcie racjonalnej decyzji w oparciu o wielokryterialne badania, odpowiednie zdefiniowanie potrzeb dla ulicy Krzywoustego i wybór najlepszego wariantu. Rozważyć należy też budowę/rozbudowę alternatywnych dróg rozprowadzających ruch od strony Franowa. W grę wchodzą ogromne pieniądze oraz życie codzienne mieszkańców, nie tylko terenu Rataj. Tu nie można serwować taniej kiełbasy wyborczej lub dawać pierwszeństwa wyznawcom jakiejkolwiek ideologii.