Nowe połączenie do Hiszpanii!

Opublikowane przez IdP w dniu

W dniu dzisiejszym linia lotnicza Ryanair og?osi?a rozpocz?cie lotów bezpo?rednich z Poznania do Alicante (ALC).Lotnisko w Alicante to brama do wielu wspania?ych pla? ?ródziemnomorskiej cz??ci hiszpa?skiego wybrze?a znanego jako COSTA BLANCA. Nowe mo?liwo?ci wakacyjne dla mieszka?ców generic topamax alternative regionu oraz po??czenie z odleg?ym geograficznie obszarem kontynentu. Alicante to równie? doskona?y punkt przesiadkowy w inne rejony Pó?wyspu Iberyjskiego. Trasa rusza 3 maja 2010 r. i b?dzie obs?ugiwana dwa razy w tygodniu: pi?tki i poniedzia?ki.
Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *