PEKA – odpowiedzi ZTM na nasze pytania

Opublikowane przez IdP w dniu

Poni?ej prezentujemy odpowiedzi ZTM na nasze pytania dotycz?ce systemu PEKA. Zach?camy do zapoznania si? z nimi, mamy nadziej?, ?e pomog? one si? Pa?stwu lepiej zorientowa? w tworzonym systemie, online pharmacy no prescription który nied?ugo zostanie wprowadzony w Poznaniu. Zarazem sami, maj?c coraz lepsze rozeznania w proponowanym systemie, si?dziemy wspólnie, aby wypracowa? nasze uwagi do proponowanych rozwi?za?.

 

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder