Ul. Ratajczaka, czyli jak odzyskać 600m2 w centrum Poznania

Opublikowane przez IdP w dniu

Ratajczaka, Poznań, propozycja zmian w strefie uspokojonego ruchu

Prezentujemy propozycję zmian w ramach wprowadzania strefy uspokojonego ruchu na ul. Ratajczaka – na odcinku od ul. 27 Grudnia do Św. Marcina. Przyglądając się temu odcinkowi ulicy dziś, można zauważyć, że prawie 80% szerokości ulicy przeznaczona jest dla samochodów, a piesi mają do dyspozycji średniej szerokości chodnik, w dodatku po stronie zachodniej często zastawiany samochodami.

Analizując ruch samochodowy na tym odcinku można dojść do dwóch wniosków. Po pierwsze – ruch kołowy jest tu relatywnie mały, ul. Ratajczaka nie powinna pełnić roli ulicy przelotowej, a tym samym w zupełności wystarczyłby jeden pas ruchu dla samochodów. Po drugie – z racji bardzo szerokiej jezdni (blisko 13m z pasem postojowym) samochody nadmiernie się rozpędzają, tym samym są realnym zagrożeniem dla pieszych, są źródłem hałasu i negatywnie wpływają na komfort przebywania i mieszkania na ul. Ratajczaka.

Dodatkowo, brak jakiejkolwiek zieleni i małej architektury sprawia, że przebywanie czy spacer na tym odcinku ul. Ratajczaka nie należą do przyjemnych.

{slimbox images/stories/strefa30/ratajczaka1.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka1_s.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka2.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka2_s.jpg, Ul. Ratajczaka – propozycja zmian; images/stories/strefa30/ratajczaka3.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka3_s.jpg, Ul. Ratajczaka – propozycja zmian; images/stories/strefa30/ratajczaka4.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka4_s.jpg, Ul. Ratajczaka – propozycja zmian; images/stories/strefa30/ratajczaka5.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka5_s.jpg, Ul. Ratajczaka – propozycja zmian; images/stories/strefa30/ratajczaka0.jpg, images/stories/strefa30/ratajczaka0_s.jpg, Ul. Ratajczaka dziś }

Zachęcamy zatem do spojrzenia na tę ulicę trochę z innej perspektywy. Gdyby zredukować ilość pasów ruchu na tym 120-metrowym odcinku ulicy do jednego i pozostawić także pas postojowy, okazałoby się, że w samym sercu miasta możemy uzyskać około 600m2 cennej powierzchni! Powierzchni, która zamiast leżeć odłogiem, mogłaby być zagospodarowana, a tym samym zarabiać na siebie przynosząc zysk mieszkańcom i miastu. Jak? Przez instalację zieleni i małej architektury – estetycznych ławek, koszów na śmieci i stojaków rowerowych. Uzyskaną w ten sposób powierzchnię można by też przeznaczyć pod kawiarniane stoliki i wynająć usytuowanym w tym miejscu lokalom gastronomicznym.

Tak odmieniona ulica mogłaby się stać spokojną, estetyczną i przyjazną dla pieszych przestrzenią, a tym samym być małym (i relatywnie tanim) krokiem w procesie rewitalizacji centrum Poznania. Proponowane zmiany doskonale uzupełniają projekt ZDMu wprowadzenia w centrum strefy uspokojonego ruchu.

 

Propozycja zakłada:

  • „esowanie” ulicy za pomocą klombów z zielenią,
  • przeniesienie części miejsc postojowych na wschodnią stronę jezdni,
  • wytyczenie kontrapasa rowerowego po wschodniej stronie ulicy,
  • wytyczenie drogi rowerowej po zachodniej stronu ulicy,
  • umieszczenie stojaków rowerowych i zieleni,
  • zamontowanie ławek i elementów małej architektury.
Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder