pytania o Most Teatralny

Opublikowane przez IdP w dniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws Mostu Teatralnego do Prezydenta Miasta Poznania

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji publicznej dotyczącej planowanego remontu węzła komunikacyjnego Most Teatralny. W szczególności prosimy o:

1) Udostępnienie dokumentacji technicznej remontu węzła Most Teatralny w zakresie planszy sytuacyjnej oraz opisu technicznego projektu;

2) Podanie orientacyjnego kosztu planowanych prac;

3) Podanie planowanego terminu realizacji inwestycji oraz organizacji transportu publicznego podczas remontu;

4) Wyjaśnienie okoliczności odstąpienia od modernizacji tego węzła w ramach projektu unijnego pn. „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu”. Projekt ten obejmował m.in. kompleksową przebudowę węzła Most Teatralny. Następnie w momencie redukcji zakresu projektu ogłoszono, że zostanie on wyremontowany w ramach projektu pn. „Przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju”. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego od listopada 2010 roku kiedy ograniczono zakres rzeczowy projektu „Odnowa” nie podjęto żadnych działań w kierunku wyremontowania tego węzła.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnosimy o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na podany adres e-mail stowarzyszenia.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »