Głogowska na Łazarzu: ulica złych kompromisów i ”nieoptymalnych” rozwiązań, cz. 2

W pierwszej części artykułu  przedstawiliśmy “problem ulicy Głogowskie”. Konsultacje ogłoszone przez ZDM w sprawie zmian organizacji ruchu na osiedlu Święty Łazarz naszym zdaniem całkowicie pomijają ów problem Głogowskiej, gdyż

zdają się promować wariant I, który Głogowskiej nie dotyczy,
do wariantów II i II ZDM dodaje “wyjaśnienie” uzależniające uspokojenie ruchu na Głogowskiej od realizacji nowej arterii o roboczej nazwie Nowa Głogowska.

Głogowska na Łazarzu: ulica złych kompromisów i ”nieoptymalnych” rozwiązań, cz. 1

W grudniu ubiegłego roku Zarząd Dróg Miejskich opublikował trzy warianty koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Św. Łazarz (Koncepcja ZDM). Konsultacje te trwają do 31 stycznia br. włącznie.

To długo oczekiwana inicjatywa, bowiem na terenie osiedla pod względem ruchu samochodowego od dłuższego czasu jest dość niebezpiecznie. Jest tak nie tylko z winy nie zawsze przestrzegających przepisów kierowców, ale także za sprawą niespełniającej przepisów prawnych organizacji ruchu na ul. Głogowskiej. Załóżmy nawet, że bezprawność organizacji ruchu jest – przynajmniej z punktu widzenia kierowców – sprawą obojętną. Ważniejsze jest jednak to, że przez te zbyt ciasne pasy ruchu, niewymiarowe wysepki oraz brak wyraźnego oddzielenia torowiska od ruchu samochodowego ulica Głogowska jest po prostu niepraktyczna, gdyż ewentualna korzyść z czterech pasów ruchu jest niwelowana. (więcej…)

Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dost?pny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek ??kowa:

1. Przed betonow? kostk? ostrzegawcz? koloru ?ó?tego powinien znajdowa? si? czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwi?zania znanego ju? z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.

2. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po po?udniowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie buy premarin from mexico budynku Kupca Pozna?skiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

(więcej…)

Krzywoustego – apel o rzetelne opracowania

Szanowni Państwo,

Dyskusja o przyszłości i formie ulicy Krzywoustego nabiera tempa. Jak jest to ważny temat, pokazuje liczba wypowiadających się osób. Zarazem, przeciwstawne opinie świądczą o tym, że zdecydowanie jest o czym rozmawiać.

Wszystko jednak wskazuje na to, że będziemy mieli kolejne „fasadowe konsultacje” po ul. Bukowskiej i układzie komunikacyjnym przy ulicy Matyi. Tym razem jednak urzędnicy z góry mówią wprost: „my podjęliśmy decyzję sami i uważamy ją za najlepszą”. Niestety, niezależnie od tego czy tezę tę chce się poprzeć czy też jej przeciwstawić, to nie są dostępne żadne rzetelne materiały ani analizy, na podstawie których można by wyrobić sobie własną opinię.

Od ponad dwóch miesięcy oficjalnie wypowiadamy się, że aby dyskusja o estakadzie była merytoryczna należy udostępnić wszystkim zainteresowanym pełne dane na ten temat. Takie prośby kierowaliśmy do Radnych organizujących czwartkową „debatę” – panów Wiśniewskiego oraz Sternalskiego, a także chociażby do Prezydenta Kruszyńskiego, który ustnie udostępnienie takiej informacji obiecał. Spotkanie już jutro, a żadne informacje na ten temat do nas nie dotarły. Trudno za takie uznać informacje podane na stronie ZDM, gdyż tekst tam zawiera raczej „prawdy objawione” niż dane do zapoznania się. Podając przykład: „Przeprowadzenie ulicy Krzywoustego na poziomie terenu związane będzie z koniecznością wymiany gruntu na wielką skalę, budową specjalnych zabezpieczeń konstrukcji jezdni, budową wyższych ekranów akustycznych, budową nasypów. Co oznacza „wielka skala”? Dlaczego ekrany akustyczne dla wariantu na poziomie gruntu miałyby być wyższe niż dla estakady? Jakie są rzędne wysokościowe terenu na długości ul. Krzywoustego? Odpowiedzi na te pytania niestety nie ma. Nie ma też innych danych na ten temat, brak jest argumentacji dla przedstawionych przez ZDM poglądów. A pytań jest znacznie więcej – tym bardziej, że po zamknięciu, a także wcześniejszym zwężeniu estakady, mamy możliwość pełnego przeanalizowania wpływu tych czynników na ruch w mieście. Jak pokazują ostatnie tygodnie, wpływ ul. Krzywoustego sięga od autostrady do ulicy Hlonda.

(więcej…)