Tempo 30 – nasze uwagi

Opublikowane przez IdP w dniu

Niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące projektu II i III etapu strefy Tempo 30. Link do projektu na stronie ZDM: http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=71

Swoje uwagi wysłaliśmy także i my, a ich spis przedstawiamy poniżej:

Etap III (okolice Półwiejskiej)
1. Ratajczaka (27 Grudnia – Św. Marcin) – brak realnego spowolnienia ruchu, należy zastanowić się nad wprowadzeniem esowania pasa ruchu poprzez wprowadzenie możliwości parkowania dla dostaw lub do parkowania do 1godziny, ewentualnie wyniesieniem przejścia dla pieszych
2. Brak fizycznego zablokowania możliwości przejazdu z Ratajczaka na wprost przez św. Marcin – możliwość łatwego złamania nakazu skrętu w lewo
3. Ratajczaka (Św. Marcin – Ogrodowa) – rozważenie innego wariantu organizacji ruchu – pozostawienie obecnego parkowania, kontrapas kosztem jednego pasa ruchu
4. Ratajczaka/Taczaka – wyniesienie skrzyżowania celem spowolnienia prędkości i jasnego sygnału o równorzędności
5. Ratajczaka/Kościuszki – w obecnym projekcie Ratajczaka traci przelotowość (na św. Marcinie), więc zmniejszy się natężenie ruchu. Wobec tego można zlikwidować sygnalizację na rzecz skrzyżowania równorzędnego
6. Kościuszki (Ratajczaka – Półwiejska) – likwidacja jednego pasa ruchu z przeznaczeniem na kontrapas rowerowy – dwa pasy są niecelowe z uwagi na planowaną do budowy ulicę wzdłuż Novotelu, która pozwoli przejąć znaczną część ruchu wyjazdowego ze Starego Browaru, likwidacja sygnalizacji na przejściu przy Andersii
7. Kościuszki – wjazd do SB – zaprojektowanie powiązania z ulicą przy Novotelu, rozważenie likwidacji sygnalizacji
8. Półwiejska (od Krakowskiej) – przesunięcie słupków ograniczających wjazd na deptak bliżej Krakowskiej
9. Półwiejska/Kościuszki – zablokowanie możliwości wyjazdu z parkingu PFC bezpośrednio w Półwiejską, pozostawienie możliwości wyjazdu jedynie na Kościuszki, obecne rozwiązanie stwarza dodatkową kolizję z pieszymi oraz zmniejsza postój Taxi, likwidacja sygnalizacji świetlnej i wyniesienie przejść dla pieszych
10. Krakowska (Półwiejska – Strzelecka) – realne uspokojenie ruchu (wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych), wyznaczenie zgodnej z prawem drogi rowerowej, przeniesienie miejsc postojowych na jezdnię, likwidacja pasa ruchu
11. Rybaki (Krakowska – Strzelecka) – jednokierunkowa (w kierunku Krakowskiej), przeniesienie parkowania na jezdnię przynajmniej po jednej stronie
12. Łąkowa (Krakowska – Kwiatowa) – jednokierunkowa (w kierunku Strzeleckiej), przeniesienie parkowania na jezdnię
13. Św.Marcin/Piekary – likwidacja sygnalizacji oraz wydzielonego lewoskrętu do parkingu galerii MM
14. Piekary – jednokierunkowa, utworzenie równoległych miejsc postojowych na ulicy
15. Piekary/Ogrodowa/Krysiewicza – dodanie brakujących przejść dla pieszych
16. Ogrodowa (Ratajczaka) – Piekary) – jednokierunkowa, utworzenie równoległych miejsc postojowych na ulicy
17. Ogrodowa (Piekary – Półwiejska) – przeniesienie obecnego parkowania ukośnego na drugą stronę ulicy, utworzenie kontrapasa rowerowego w miejscu obecnego parkowania, o ile szerokość jezdni na to pozwala; w przeciwnym razie pozostawienie obecnego rozwiązania,
18. Półwiejska/Ogrodowa/Długa – przesunięcie słupków ograniczających wjazd na deptak bliżej Ogrodowej/Długiej
19. Długa (Strzelecka – Garbary) – przeniesienie parkowanie z jednej ze stron na jezdnię, rozważenie ruchu jednokierunkowego
20. Długa/Strzelecka – dodanie czwartego przejścia dla pieszych
21. Zielona – wprowadzenie parkowania ukośnego
22. Zielona/Strzelecka – dodanie przejścia dla pieszych przez Strzelecką

Etap II (Stare Miasto)
1. Podgórna/Szkola – likwidacja sygnalizacji świetlnej, szczególnie przejście w ulicy Św. Marcin
2. Podgórna/Marcinkowskiego – dodanie przejścia dla pieszych na przystanek tramwajowy na przedłużeniu Podgórnej (bliżej galerii MM)
3. Podgórna – przejście dla pieszych na wyskości wejścia do Parku Chopina i końca ulicy Zielonej (przez torowisko)
4. Plac Bernardyński – dodanie czwartego przejścia dla pieszych przy ulicy Za Bramką – jako to na drugim końcu przystanku ale zarazem uzupełnienie przejść przy skrzyżowaniu, likwidacja sygnalizacji na tym skrzyżowaniu
5. Szkolna – pozostawienie parkowania po stronie wschodniej jeśli możliwe jest wytyczenie kontrapasa, przeniesienie parkowania na jezdnię po stronie byłego szpitala Strusia
6. Wrocławska/Podgórna – likwidacja sygnalizacji świetlnej
7. Kozia, Ślusarska, Świętosławska – brak zablokowania możliwości przejazdu
8. Masztalarska – brak utrudnień w ruchu tranzytowym
9. Garbary – przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię
10. Garbary/Woźna – wytyczenie przejść dla pieszych przez Garbary
11. Garbary/Wielka – wytyczenie brakującego przejścia dla pieszych przez Garbary
12. Garbary/Dominikańska/Szyperska – wyznaczenie przejścia dla pieszych
13. Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi- objęcie całości strefą zamieszkania oraz zmniejszenie ilości, wielkości tablic informacyjnych, wraz z ich uporządkowaniem
14. Wielka/Masztalarska – fizyczne utrudnienie możliwości wjazdu w Masztalarską
15. Dominikańska – zlikwidowanie postoju autobusów, w zamian parkowanie równoległe
16. Stawna – zlikwidowanie postoju autobusów, w zamian parkowanie równoległe
17. Stawna (Szewska – Garbary) – pozostawienie parkowania równoległego po stronie południowej, ale przeniesienie go na jezdnię
18. Żydowska/Stary Rynek – przeniesienie słupków na skrzyżowanie Żydowska/Masztalarska
19. Żydowska – umożliwienie jazdy rowerem pod prąd
20. 23 Lutego > Plac Wielkopolski – fizyczne wymuszenie nakazu skrętu w prawo
21. Al. Marcinkowskiego (Solna, 23 Lutego) strona zachodnia – przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię, redukcja jednego pasa ruchu,
22. Al. Marcinkowskiego – usunięcie dużej, drogowej tablicy informacyjnej o kierunkach ruchu tranzytowego
23. 23 lutego/Marcinkowskiego – przejście dla pieszych po wschodniej i zachodniej stronie (na ulicy 23 Lutego) – przybliżenie przejść do osi skrzyżowania
24. 27 Grudnia/Ratajczaka – jeżeli zostanie zamknięty wjazd z al. Marcinkowskiego w południową część placu Wolności to ruch jaki pozostanie będzie znikomy. Wobec czego należy rozważyć likwidację sygnalizacji świetlnej oraz wydzielonych pasów ruchu (prawo i lewoskrętu)
25. Plac Wolności/Marcinkowskiego (przy Muzeum Narodowym) – wyniesienie i poszerzenie przejść dla pieszych, likwidacja sygnalizacji,
26. Rezygnacja z nakazu skrętu ze Strzeleckiej w Krysiewicza – pozostawienie możlwiości przejazdu w kierunku placu Wolności, pozostawienie dogodnego dojazdu do parkingu podziemnego pod placem dla mieszkańców Wildy i Rataj
27. Plac Kolegiacki – jaka będzie docelowa organizacja ruchu po wybudowaniu parkingu Za Bramką? Warto już dziś taką koncepcję przygotować

Oraz uwagi ogólne:
1. W wielu miejscach wjazd do strefy nie ma wyraźnych oznaczeń wjazdu, np. przez wyniesienie przejść dla pieszych
2. Stosowanie znaków w małym rozmiarze, szczególnie znaków informacyjnych (miejsca parkingowe, etc.)
3. Dopuszczanie ruchu rowerowego pod prąd na zasadach ogólnych, szczególnie w obszarze Starego Miasta malowanie pasów na kostce brukowej jest nieskuteczne i nieestetyczne

Jednocześnie pragniemy wyrazić najwyższe poparcie dla polityki uspokajania ruchu w Centrum miasta licząc, że w niedługiej przyszłości strefa 30 obejmie całe miasto. Dla przykładu w Berlinie około 70% ulic jest objęta strefą 30.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder