Tramwaj na Unii Lubelskiej i inne inwestycje komunikacyjne na Starołęce: stan na marzec 2019

Opublikowane przez IdP w dniu

W artykule sprzed kilku miesięcy analizowaliśmy, jak poprawić komunikację miejską na peryferyjnych obszarach Starołęki (Minikowo, Marlewo, Starołęka Wielka i Garaszewo) z wykorzystaniem nowego odcinka torów w ciągu ul. Unii Lubelskiej. Torowisko dotrze prawie do ul. Falistej i zakończy się pętlą z węzłem przesiadkowym drzwi-w-drzwi. Poza oczywistą zaletą, czyli obsługą kilkutysięcznego osiedla “Enklawa” i budujących się kolejnych bloków, głównym ułatwieniem dla pasażerów ze Starołęki miałyby być właśnie przesiadki drzwi w drzwi z autobusu do tramwaju. Dziś osoby przesiadające się na dworcu Starołęka muszą pokonać za każdym razem około 400 metrów pieszo!.

Na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich powstała wizualizacja, która odzwierciedla dokładnie kształt przyszłej pętli (rysunek poniżej).

Wizualizacja pętli tramwajowej
źródło: PIM (nowe-rataje.pl)

Powyższy rysunek pokazuje dokładnie, w jaki sposób będą wyglądały przesiadki: drzwi w drzwi, pod dachem, bez pokonywania skomplikowanych skrzyżowań, świateł, przejazdów kolejowych i tak dalej. Potencjał tego nowego węzła należałoby więc wykorzystać, by lepiej skomunikować z Centrum dalej położone osiedla: Minikowo, Marlewo, Garaszewo, czy jeszcze dalej położoną Głuszynę. To było właśnie motywacją dla naszego poprzedniego opracowania.

Aby ułatwić umiejscowienie pętli w przestrzeni dodamy, wjazd na nią znajdzie się na wysokości istniejącego salonu samochodowego na końcu obecnej ul. Unii Lubelskiej. Poniżej próba umieszczenia wizualizacji PIM w kontekście istniejących budynków.

Wizualizacja PIM osadzona na trójwymiarowym modelu Poznania (http://sip.poznan.pl/sip/intro/gintro/)
autor: Jacek Jarzina

W tamtym artykule omówiliśmy niezbędne remonty dróg oraz zaproponowaliśmy nowy układ linii autobusowych taki, żeby co najmniej zachować istniejące połączenia z dworcem Starołęka, ale jednocześnie umożliwić szybszy dojazd na tramwaj na ul. Unii Lubelskiej (czyli de facto wygodniejszy dojazd do centrum miasta). Sądzimy, że udało nam się oba te cele osiągnąć, choć dokładniejszą ocenę pozostawiamy oczywiście czytelnikom.

Dziś wracamy do tego tematu by sprawdzić, na jakim etapie jest budowa samej linii tramwajowej oraz inne, mniejsze inwestycje w okolicy, o których potrzebie pisaliśmy poprzednio, tj. remonty/modernizacje okolicznych dróg.

Od momentu publikacji poprzedniego artykułu (sierpień 2018) sytuacja nieco się zmieniła i okazało się, że część naszych postulatów remontowo-inwestycyjnych jest już w planach Miasta (np. przebudowa wiaduktu na ul. Gołężyckiej czy też chodnik wzdłuż całej tej ulicy).

Niepokoi nas natomiast sytuacja z samą budową tramwaju. Przebudowa Ronda Żegrze (wraz z wyprowadzeniem torowiska w kierunku południowym) dobiega powoli końca, a tymczasem przetarg na budowę nowej trasy tramwajowej do pętli „Unii Lubelskiej” nadal nie został ogłoszony, mimo wybranego już od połowy zeszłego roku Inżyniera Kontraktu. Miasto wciąż oczekuje na uprawomocnienie się decyzji ZRID. Pomimo wysyłania oficjalnych zapytań do PIM, zapytań do radnych miejskich, regularnych poszukiwań w obwieszczeniach Urzędu Wojewódzkiego, nie udało się nam się uzyskać konkretnej informacji – co jest przyczyną tak dużego opóźnienia inwestycji? Niemniej jednak, jak zapewniają nas urzędnicy, wszystko jest na dobrej drodze (to wynika również z naszych własnych ustaleń, o czym niżej).

Co z tramwajem?

Latem ubiegłego roku wydawało się, że przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony już za chwilę. Według pierwotnych planów Miasta prace przy torowisku na ul. Unii Lubelskiej miały rozpocząć się jeszcze w trakcie trwania prac na Rondzie Żegrze i odbywać się równolegle do nich. W ten sposób cała nowa trasa tramwajowa zostałaby otwarta wkrótce po zakończeniu przebudowy ronda i ułatwiłaby mieszkańcom poruszanie się na czas dalszych etapów modernizacji torowisk na Ratajach. Doszło jednak do opóźnień – ale po kolei:

  • w lipcu 2018 r. wybrano Inżyniera Kontraktu dla trasy tramwajowej w ul. Unii Lubelskiej,
  • w lipcu wydano też decyzję ZRID dla inwestycji (decyzja nr 1466 za 10/07/2018),
  • we wrześniu 2018 r. (w momencie publikacji naszego poprzedniego artykułu) harmonogram na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich zakładał rozpoczęcie prac do końca 2018 roku, status inwestycji – „trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace budowlane” widniał od dłuższego czasu,
  • wkrótce potem (12 października) dołączyła do tego statusu kolejna informacja: „Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID”. Ta informacja widnieje na stronie inwestycji do dziś (15 marca 2019).

Konieczność uzyskania tej decyzji wywołała nasze zdziwienie, gdyż ZRID dla tej inwestycji wydano przecież już wcześniej!

Pomyśleliśmy, że może mieć to związek z protestami właścicieli wywłaszczanych działek, które to roszczenia już raz spowodowały zmianę zakresu inwestycji, a dokładniej – zmniejszenie pętli (mniej torów postojowych, por. rysunki poniżej). Dowiadujemy się o tym w podsumowaniu konsultacji społecznych dotyczących omawianej inwestycji, (II poł. 2016 r., dokument (str. 5, ppkt 3)).

pierwsza koncepcja pętli tramwajowej, jeszcze sprzed konsultacji społecznych
źródło: lepszypoznan.pl
ostateczna wersja pętli „Unii Lubelskiej”
źródło: projekt wykonawczy inwestycji (pozim.pl)

 

Dodatkowo Poznański System Informacji Przestrzennej (dostępny tutaj, warstwa: „struktura własności”) jeszcze w grudniu pokazywał, że działki pod pętlę tramwajową są prywatne (miejskie lub przejęte przez Miasto były tylko działki od Ronda Żegrze wzdłuż ul. Unii Lubelskiej aż do początku pętli).

Zdezorientowani długim brakiem aktualizacji strony PIM postanowiliśmy zapytać urzędników o szczegóły. Był już koniec listopada, a roboty budowlane miały się zacząć jeszcze w 2018 r !.
26.11.2018 r. wysłaliśmy więc zbiorowy wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący kilku starołęckich inwestycji. Wniosek oraz z otrzymaną odpowiedzią opisujemy w tym artykule. W skrócie:

  • nie miało miejsca ponowne wystąpienie o decyzję ZRID, lecz jedynie złożono wyjaśnienia u Wojewody Wielkopolskiego. Wyjaśnienia te były konieczne na skutek odwołań od decyzji ZRID;
  • obecnie trwa oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Wojewodę;
  • zaktualizowany harmonogram inwestycji podany zostanie po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID.

W połowie lutego ponownie zaktualizowano stronę inwestycji. Prognozowany początek prac budowlanych przesunięto na połowę 2019 roku. Według informacji na stronie PIM dziś (połowa marca!) wspomnianej decyzji nadal nie ma. Jednakże informacje, do których dotarliśmy później (paragraf „Dobre wiadomości”) zdają się temu przeczyć.

Zainteresowanie radnych i wiceprezydenta

O postępach prac na Rondzie Żegrze regularnie informuje na swoim Facebooku wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Temat był poruszany przez osoby śledzące fanpage wiceprezydenta np. w tym wątku oraz w tym wątku. Ze względu na duży poziom szczegółowości, lekturę wątków pozostawiamy dla dociekliwych.

Ratajskimi inwestycjami komunikacyjnymi zainteresował się także tymczasem poznański radny Łukasz Kapustka, który złożył pod koniec stycznia interpelację w sprawie ich harmonogramu:

http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-harmonogramu-realizacji-inwestycji-drogowych-na-ratajach,NT00046756

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że budowa etapu IIIa przebudowy trasy GTR (czyli tramwaju w ul. Unii Lubelskiej) rozpocznie się dopiero w lipcu 2019 r. Wydaje się więc, że jest to nowy oficjalny termin rozpoczęcia prac.

Dobre wiadomości

Czy są jednak jakieś dobre lub chociaż bardziej konkretne wiadomości?

Jak najbardziej.

Działki pod pętlę tramwajową zostały już podzielone i przejęte przez Miasto, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu z Systemu Informacji Przestrzennej (kolor pomarańczowy oznacza działki miejskie lub państwowe, zielony – prywatne, niebieski – należące do wspólnot/spółdzielni). Gdy sprawdzaliśmy stan prawny działek wokół pętli na przełomie listopada i grudnia 2018 r., jeszcze były prywatne. 

Struktura własności działek wzdłuż ul. Unii Lubelskiej, markerem zaznaczono pętlę tramwajową
źródło: http://sip.geopoz.pl/sip
rysunek: struktura własności działek wzdłuż ul. Unii Lubelskiej (zbliżenie z numerami działek)
źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

Wyodrębniono więc nowe, przejęte przez Miasto działki pod pętlę: 21/3 i 27/14. Prywatna pozostała działka numer 27/13, która w planie miejscowym przewidziana jest jako park/skwer, nie będzie ona potrzebna do budowy linii tramwajowej. Ta sytuacja pozwala nam jednak sądzić, że ewentualny konflikt własnościowy został już zażegnany, a wymagane decyzje administracyjne są w drodze, stąd termin rozpoczęcia prac na początku letnich wakacji wydaje się realny!

Czekamy z niecierpliwością na wbicie pierwszej łopaty 🙂

Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Gołężyckiej – Baranowskiej.

W poprzednim artykule postulowaliśmy wzmocnienie wiaduktu na ul. Gołężyckiej oraz naprawę jego nawierzchni z ewentualnym lekkim poszerzeniem i złagodzeniem najazdu (co wymaga już przebudowy). Okazało się, że modernizacja tego wiaduktu jest w planach Poznańskich Inwestycji Miejskich (strona inwestycji tutaj). Poza umieszczeniem jej w spisie inwestycji nigdy jednak nie podano jej do wiadomości (nie pojawiła się w aktualnościach na stronie głównej PIM, ani też na stronie poznan.pl) –  prawdopodobnie dlatego, że dotyczy obszaru peryferyjnego i niewielkie byłoby zainteresowanie takim komunikatem. My jednak jesteśmy nią bardzo zainteresowani, tak jak i wielu innych mieszkańców Starołęki Wielkiej, Minikowa i Marlewa (w przyszłości również Głuszyny).

wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej
źródło: oficjalna strona inwestycji w serwisie PIM
)

Według PIM przebudowa wiaduktu ma zakończyć się w 2020 roku – jest więc szansa, że „dzięki” opóźnieniu budowy linii tramwajowej nowy wiadukt zostanie oddany wraz z tramwajem i od razu będzie dokonać reorganizacji komunikacji miejskiej na Minikowie, gdyż stan wiaduktu nie będzie przeszkodą, by jeździły po nim autobusy.

Ani ekspertyza stanu wiaduktu, ani koncepcje jego przebudowy nie zostały upublicznione. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania wyśle w tej sprawie do PIM zapytanie o dostęp do informacji publicznej. Jeśli odpowiedź będzie odmowna (lub dokumenty jeszcze nieukończone), postaramy się zainterweniować u miejskich radnych, gdyż chcielibyśmy móc uzyskać dostęp do koncepcji przebudowy wiaduktu zanim zaczną się przy nim bardziej zaawansowane prace.

Budowa chodnika, drogi rowerowej i oświetlenia na ulicy Gołężyckiej.

Stanem omawianego wyżej wiaduktu jak i samej ul. Gołężyckiej od dawna interesuje się wielu mieszkańców oraz miejskich działaczy. Pod koniec lata 2018 r. wraz ze stowarzyszeniem Zielona Starołęka próbowaliśmy o tej ulicy przypomnieć, szczególnie w ramach kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi (por. zdjęcie i krótki film poniżej).

Ulica ta jest jednocześnie:

  • objazdem przejazdu kolejowego na ul. Starołęckiej,
  • drogą dla samochodów z Minikowa i Marlewa na Rataje i dalej do centrum,
  • drogą (pieszą!) do Szkoły Podstawowej nr 59 dla dzieci ze Starołęki Małej

Tutaj również, ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, we wrześniu/październiku trwały już pewne przygotowania do Inwestycji. Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Gołężyckiej i dalej Obodrzycką do Rataj (a w drugą stronę Baranowską do Ożarowskiej) została połączona w jeden projekt wraz z budową nowego odcinka ul. Ożarowskiej do Głuszyny (w miejsce istniejącego obecnie odcinka gruntowego). Nowa droga połączy Głuszynę z Marlewem, a droga rowerowa zapewni bezpieczny i szybki dojazd z Głuszyny na ul. Unii Lubelskiej i dalej na Rataje (ma powstać cały spójny ciąg od skrzyżowania ul. Kurlandzkiej z Obodrzycką aż do skrzyżowania ulic Głuszyna i Ignacego Domeyki). Oficjalna podstrona inwestycje w serwisie PIM znajduje się tutaj.

Pewne jest, że po wybudowaniu nowej ulicy Ożarowskiej, ruch samochodowy na ul. Baranowskiej (przy szkole) oraz Gołężyckiej zwiększy się.

Dlatego też konieczne jest nie tylko dobudowanie chodnika z drogą rowerową i oświetleniem, ale też przebudowa całej drogi tak, by spełniała współczesne standardy techniczne oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, (na przykład: zastosowanie tam wyniesionych przejść dla pieszych przy szkole, budowa krawężników, odwodnienia).

przebieg nowej „osi drogowej” przez Marlewo i Minikowo (wzdłuż szkoły) z zaznaczonymi generatorami ruchu samochodowego

Wbrew pozorom ulica Gołężycka bywa bardzo ruchliwa

Pierwszy przetarg na wykonanie koncepcji obu inwestycji ogłoszono 26/09/2018 r., następnie 9/10/2018 r. przetarg unieważniono z powodu braku ofert. 15/10/2018 r. przetarg ogłoszono ponownie (z terminem składania ofert tylko do 23/10/2018 r.) i po otwarciu ofert bardzo długo go nie rozstrzygano.

Przytoczone wcześniej wysłane przez nas w zeszłym roku zapytanie do PIM dotyczyło więc również tej inwestycji – ze względu na to, że miesiąc po otwarciu ofert nadal nie było rozstrzygnięcia. Ostatecznie wykonawcę koncepcji wybrano na początku roku, a późne rozstrzygnięcie było spowodowane sporą różnicą między ceną złożonej oferty (260 tys. zł) a założonym przez Miasto budżetem (190 tys. zł). Wykonawca ma 8 miesięcy na wykonanie koncepcji. Poznańskie Inwestycje Miejskie jak dotąd nie mają wiedzy o ewentualnych dalszych etapach inwestycji.

Czego Miasto nie planuje?

Zgodnie z korespondencją z PIM (przytoczona odpowiedź z 17 grudnia 2018) nie przewiduje się prac modernizacyjnych, naprawczych lub korygujących przebieg ul. Gołężyckiej! (przynajmniej w ramach obecnie prowadzonych przez PIM obu zadaniach inwestycyjnych związanych z tą ulicą). Na dziś wykonywana jest koncepcja budowy chodnika i drogi rowerowej z oświetleniem oraz analiza wariantowa przebudowy wiaduktu.

Nie ma póki co mowy o ewentualnej modernizacji ulicy Warownej, czy chociaż skrzyżowania ul. Warownej z Gołężycką.

Przypomnijmy, że o wzięcie pod uwagę modernizacji starołęckich ulic IdP wnioskowało już w 2016 r. w ramach konsultacji społecznych dla budowy linii tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej, właśnie pod kątem poprawy połączeń autobusowych (link do pliku z podsumowaniem konsultacji: tutaj). Urzędnicy nie wzięli tego wniosku pod uwagę, ale też go definitywnie nie odrzucili – gdyż rzeczywiście, od tamtego czasu„doszła” modernizacja wiaduktu na ul. Gołężyckiej i budowa chodnika. Wydaje się jednak, że sama nawierzchnia pozostanie wciąż jak na poniższym filmie…

 

A może to właśnie powinno być jedno z zadań dla nowej Rady Osiedla? Warto wykorzystać okazję, bo budowa trasy tramwajowej często jest bodźcem do rozwoju infrastruktury całego osiedla czy wręcz dzielnicy. Nie dzieje się to jednak samo, o poprawę jakości komunikacji trzeba często długo zabiegać.

Wybory do Rad Osiedli już 24 marca

Autorzy oraz współautorzy niniejszego opracowania (Jacek Jarzina, Michał Mięsiak, Karolina Wróblewska) zdecydowali kandydować do Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo wraz z pięcioma innymi mieszkańcami Minikowa oraz trzema członkiniami lokalnych stowarzyszeń. Poinformujemy o tym szczegółowo w osobnym komunikacie na Facebooku stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania.

 

(opr. Michał Mięsiak, Jacek Jarzina)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »