Uratuj Poznań Główny! – potrzeba 2,2 mld zł

Opublikowane przez IdP w dniu

PROBLEMY POZNANIA GŁÓWNEGO NADAL AKTUALNE

Lata mijają, a Poznań Główny pozostaje zapomniany przez PKP…
Dlatego wzywamy osoby kandydujące do Parlamentu RP do solidnej pracy na rzecz uratowania Poznania Głównego.

Poznań Główny to drugi po Warszawie Centralnej pod względem ruchu pasażerskiego obiekt w Polsce. Ma wybitne znaczenie strategiczne dla całego kraju. Państwo polskie musi w końcu zadbać o pierwszorzędny węzeł kolejowy, niezbędny dla funkcjonowania transportu kolejowego w całej zachodniej Polsce.

Dotychczas oferowano Poznaniowi tylko tandetę, prowizorki, bylejakość, brak perspektywicznych rozwiązań. Nowi parlamentarzyści z Poznania muszą przystąpić do walki o pieniądze – jako mieszkańcy oddajemy do budżetu centralnego ogromną liczbę pieniędzy (Poznań wytwarza ok. 3% polskiego PKB), a dostajemy ochłapy. Najwyższy czas to zmienić!

Postanowiliśmy dokonać szacunku kosztów postulowanych przez nas działań na rzecz Poznania Głównego. Dokonujemy tego przed spotkaniem 3 października 2019 (godz. 12.), na które zaprosiliśmy wszystkie osoby kandydujące do Parlamentu RP.

POSŁANKO, POŚLE – CO ZROBISZ DLA POZNANIA GŁÓWNEGO?

Ile pieniędzy potrzeba na uratowanie drugiego pod względem ruchu pasażerskiego dworca w Polsce? Mówimy o tzw. czterech filarach, na których musi się oprzeć naprawa Poznania Głównego i poznańskiego węzła kolejowego:

1. Porządny remont starego gmachu dworca na międzytorzu (funkcje obsługi pasażerów, poczekalnia, gastronomia, itd.).
Szacowany koszt 200 mln zł
[Uwaga! Z dostępnych nam danych PKP przewidziało na ten cel tylko 60 mln zł – naszym zdaniem to kwota nierealna, dalece zaniżona do wykonania porządnego remontu]

2. Uporządkowanie komunikacji na terenie całej stacji:
2.1. Poszerzenie tunelu pod peronami 1-6 i przedłużenie do dworca PKS (w kierunku Wildy).
2.2. Budowa kładki z nowego gmachu na perony zachodnie 4-6.
[Uwaga! PKP buduje nowy peron (robocza nazwa 3A) co jest dobrym pomysłem, niestety tunel do niego prowadzony wyjdzie później w kierunku ul. Składowej, a nie w linii prostej w kierunku PKS i Wildy, o co postulujemy]
Szacowany koszt 200 mln zł (w tym kładka 20 mln zł)

3. Porządny remont fatalnie wykonanych peronów wschodnich (1-3) wraz z estetyzacją hali peronowej.
Szacowany koszt 100 mln zł

4. Budowa nowych torów szlakowych celem poprawy przepustowości całego węzła kolejowego:
4.1. Druga para torów na odcinku Poznań Gł. – Poznań Wschód (1 mld zł)
4.2. Druga para torów na odcinku Poznań Gł. – Luboń (300 mln zł)
4.3. Trzeci tor na odcinku Poznań Gł. – (postulowana stacja) Poznań Jeżyce (400 mln zł)
Szacowany koszt 1,7 mld zł

Całość szacunku opiewa na kwotę 2,2 mld zł!
Lista ta może być rozszerzona w przyszłości o budowę peronów dla kolei metropolitalnej między Mostem Teatralnym a Uniwersyteckim (postulowana nowa stacja w centrum Poznania) oraz o inwestycje związane z ew. realizacją projektu Kolei Dużych Prędkości. Tych kosztów nie szacujemy w tym momencie, w/w problemy już istniejącej stacji Poznań Gł. są priorytetowe.

Dopuszczamy oczywiście inne rozwiązania, wyraźnie widać jednak, że będą one wiązać się z dużymi kosztami idącymi w miliardy złotych. Mamy wrażenie, że nikt na poziomie centralnym nie myśli o Poznaniu Głównym, co gorsza nie ma na niego żadnego całościowego pomysłu w spółkach PKP…

Osoby wybrane do Parlamentu RP 13 października 2019 muszą podjąć się dzieła lobbowania na rzecz Poznania Głównego i walki o pieniądze.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »