Usprawnienia Komunikacyjne

Opublikowane przez IdP w dniu

W nawiązaniu do naszego listu otwartego do Prezydenta Miasta z 28 listopada br. „Więcej pasażerów = więcej pieniędzy!” przedstawiamy propozycje usprawnień komunikacyjnych. Ich zastosowanie ma przyczynić się do polepszenia jakości i punktualności komunikacji miejskiej, co z kolei przełoży się na oszczędności w jej funkcjonowaniu (np. mniejsze zużycie paliwa i taboru) oraz podniesie atrakcyjność transportu publicznego. To warunek podstawowy do zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży biletów, dzięki możliwości pozyskania nowych, dotychczasowych użytkowników komunikacji indywidualnej. Pozyskamy nowych pasażerów jeśli komunikacja będzie sprawna i przewidywalna.

 

Propozycje usprawnień wpisują się w ustalenia tzw. pakietu komunikacyjnego będącego częścią zgłoszonych przez organizacje społeczne (My-Poznaniacy, Sekcja Rowerzystów Miejskich, Inwestycje dla Poznania) poprawek do budżetu. W dokumencie jest mowa o wprowadzeniu bezwzględnego priorytetu dla komunikacji zbiorowej jako jedynej skutecznej alternatywie uniknięcia paraliżu komunikacyjnego miasta. Usprawnienia to fundament przyspieszenia komunikacji i ograniczenia korków samochodowych. Pakiet komunikacyjny przewiduje ponadto zamrożenie podwyżek oraz szereg pomysłów na pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu poprzez np. promocję sprzedaży biletów długookresowych i zwiększenie liczby korzystających z transportu publicznego w Poznaniu. Prosta zasada „więcej pasażerów to więcej pieniędzy” powinna przyświecać działaniom władz miasta w tej dziedzinie.

 

W świetle bardzo niepokojących zapowiedzi podwyżek i cięć, pragniemy przypomnieć, iż rozwój zrównoważonego transportu jest jedną z misji przedstawioną w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030 (program nr 21: „Zrównoważony rozwój transportu”; planowane działania w ramach tego programu to stworzenie „szybkiego i przyjaznego transportu publicznego”).

 

Mając na względzie jakość i koszty transportu publicznego przeanalizowaliśmy istniejącą organizację ruchu w niektórych, kluczowych miejscach naszego miasta. Wynikiem analizy jest lista zmian, które proponujemy wdrożyć celem przyspieszenia transportu miejskiego. Wiele propozycji zostało nadesłanych przez mieszkańców Poznania niezwiązanych ze stowarzyszeniem. Przeprowadziliśmy wnikliwą analizę z konkretnymi projektami organizacji ruchu.

Przeważająca większość z proponowanych zmian ma charakter poprawek kosmetycznych, nie wymagających dużych nakładów finansowych, ograniczających się do drobnych zmian w oznakowaniu poziomym, ustawieniu priorytetów przy programowaniu sygnalizacji świetlnych lub instalacji dodatkowych sygnalizatorów.

 

Uważamy, że wprowadzenie w życie proponowanych przez nas zmian przyspieszy komunikację miejską i uczyni ją atrakcyjniejszą dla mieszkańców Poznania. Pozwoli także podreperować finanse budżetu miasta.

 

 

 1. Linia 71* – przejazd w kierunku os. Wichrowe Wzgórze ul. Pamiątkową. W jednym kierunku linia oszczędza ponad 500m oraz około minuty. Powrót bez zmian. Szczegóły – rycina nr 1.

 2. Priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniach ul. Hetmańskiej z ul. Kolejową i ul. Dmowskiego (w obu kierunkach), gdzie tramwaje w chwili obecnej oczekując na zmianę świateł. Dobrze zaprojektowane światła mogą skrócić czas przejazdu z 4 do 3 minut między przystankiem Głogowska/Hetmańska, a Traugutta

 3. Wydzielenie na ul. Wierzbięcicach torowiska za pomocą separatorów, od ulicy Niedziałkowskiego do zjazdu do dworca PKS. Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie opóźnień.

 4. Wydzielenie (separatorem) torowiska na św. Marcinie pomiędzy Ratajczaka a al. Marcinkowskiego. Zwiększenie bezpieczeństwa i zminimalizowanie opóźnień na liniach 2, 3, 5, 9, 13, 16.

 5. Umożliwienie przejazdu na wprost z pasa skrętu w prawo na skrzyżowaniu Grochowska/Bukowska dla linii 82*, co wiąże się z przeprogramowaniem sygnalizacji oraz likwidacją odrębnego sygnalizatora na prawoskręt. W zmieniając programu można przywrócić zieloną strzałkę we wspomnianej relacji.

 6. Wydzielenie odcinka ulicy Dąbrowskiego na wspólny PAT pomiędzy pętlą Ogrody a ulicą Żeromskiego po stronie południowej z użyciem separatorów. Zmniejszy to spóźnienia na liniach 2, 7, 17, 18, oraz autobusów 82*, 91*, 95*.

 7. Zmiany organizacji ruchu w okolicach Rynku Jeżyckiego, przez wprowadzenie jednokierunkowego przejazdu od ul. Kraszewskiego do ul. Prusa (wzdłuż rynku Jeżyckiego). W ramach rekompensaty proponujemy wprowadzenie zmiany pierwszeństwa na Kraszewskiego-Zwierzyniecka, aby główny był kierunek Zwierzyniecka-Kraszewskiego w stronę Rynku. Pozwoli to skrócić czas przejazdu liniom 17* i 18* między przystankami Mostem Teatralnym a Rynkiem Jeżyckim z 4 do 2 min. Szczegóły – rycina nr 2.

 8. Wydzielenie buspasów na Niestachowskiej oraz na węzłach. Rozwiązanie to pozwala ominąć korki przez autobusy linii 82*, 91*, 93*, 95*, oraz poprawia bezpieczeństwo przy przystanku Witosa Kładka. W razie konieczności przy węzłach można pomyśleć o minimalnym przewężeniu pasów, aby maksymalnie wydłużyć nowo powstałe pasy rozbiegowe.

  Szczegóły – rycina nr 10a, 10b, 10c.

 9. Wydzielenie buspasu w ciągu Al. Solidarności (do Ronda Solidarności do ul. Witosa w obu kierunkach). Od strony Zachodniej buspas zaczyna się i kończy przy zatoczce autobusowej na przystanku Wrzoska. Przy krzyżówkach i wjazdach do dróg osiedlowych posiadałby wspólny przebieg z pasami do prawoskrętu. Buspasy kończą się przed skrzyżowaniem stając się pasami do skrętu za wyjątkiem odcinków, istniejących po stronie południowej. Ułatwienie przejazdów dla 68*, 71*, 72*, 74*, 83*, 91*, 121*, 313. Szczegóły – rycina nr 4a, 4b, 4c.

 10. Priorytet dla autobusów linii 69* i 78* jadących buspasem na ul. Pułaskiego przez skrzyżowanie z Al. Wielkopolską, co oznacza przeprogramowanie sygnalizacji. Obecnie autobus musi przepuszczać kolejkę samochodów.

 11. Priorytet dla autobusów wyjeżdżających w kierunku wschodnim z przystanków Kurpińskiego, Szymanowskiego i Solidarności- korekta świateł.

 12. Zakazy skrętu w lewo z Głogowskiej w Berwińskiego i Śniadeckich. Często skręcające samochody blokują przejazd tramwajom. Wprowadzić tak zwane kocie oczka oraz tam gdzie to możliwe wbudować separatory uniemożliwiające wjazdu samochodom na torowisko.

 13. Stworzenie buspasa-śluzy na skrzyżowaniu Garbar i Małych Garbar od strony północnej. Buspasem był by drugi pas, który dziś służy do jazdy na wprost. W zamian za to czwarty pas od prawej byłby pasem do jazdy na wprost i w lewo. Ułatwi to liniom 74* i 90* ominięcie kolejki. Przy odpowiednim programie świateł także 47*, 67*, 83* i 918 będą miały ułatwiony skręt w lewo, z tym że dopuszczamy w pierwszym etapie, aby tylko linie jadące na wprost korzystały ze śluzy. Dodatkowo proponujemy wprowadzenie specjalnego pasa od na Małych Garbarach strony Zachodniej. Pas poprowadzony byłby dzisiejszym pasem do prawoskrętu. Następnie linie 51*, 60* i 63* oraz 907 miałyby przystanek, który miałby wspólny peron z przystankiem tramwajowym. Następnie 51*, 60* i 63* skręca w lewo na jednym cyklu z tramwajem i z samochodami skręcającymi w lewo z Małych Garbar w Garbary. Rozwiązanie zniweluje opóźnienia na linii 74, jednej z głównych linii. Pozwoli także zmniejszyć czas tracony przez pasażerów na przechodzenie między przystankami, przy przesiadce z tramwaju do autobusów jadących w stronę północną. Szczegóły – rycina nr 5.

 14. Wytyczenie buspasu od przystanku Małe Garbary do Św. Wojciecha dla autobusów 51*, 60*, 63*, 907 na jezdni północnej, śladem pasa do prawoskrętu w ulicę Bóżniczą i Św Wojciech. Szczegóły – rycina nr 3.

 15. Stworzenie buspasa w ciągu ulicy Solnej na jezdni północnej wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu Nowowiejskiego/Solna/Niepodległości. Buspas rozpocznie się od skrzyżowania Solna/Marcinkowskiego, kończyłby się przed „krzyżówką” z Al. Niepodległości na wysokości ul. Kościuszki. Rozważyć należy likwidację zatoczki na przystanku Solna Linie 51*, 60*, 63*, 907 omijają kolejkę. Dodatkowo 51* i 63* posiadają możliwość skrętu w lewo z pasa środkowego. Zmiana programu sygnalizacji nie jest konieczna co najwyżej zmiana sygnalizatorów z kierunkowych na ogólne. Szczegóły – rycina nr 6.

 16. Zmiana organizacji ruchu na ul. Dowbora-Muśnickiego, tak aby wszystkie linie (74*,76*,90*,603*) jechały torowiskiem, które było by wyłączone z ruchu samochodowego. Linie 76* i 603* jadą dalej torowiskiem w kierunku Placu Bernardyńskiego, natomiast 74* i 90* dojeżdżają lewym pasem ul Wierzbową, gdzie przy pomocy śluzy wracają na prawy pas. Pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu dla 74* i 90* z 2 minut do 1 minuty. Szczegóły – rycina nr 7.

 17. Śluza autobusowa Garbary/Grochowe Łąki – dla autobusów wyjeżdżających spod dawnej Rzeźni z przystanku. Przeprogramowanie sygnalizacji, aby autobus miał priorytet. Dobrym wzorem są światła na Szelągowskiej/Garbary, gdzie po wjeździe autobusu ruch jest zatrzymywany.

 18. Wydzielenie buspasa na ul. Garbary na odcinku od Św. Marii Magdaleny do Krakowskiej. Buspasem będzie pas po zachodniej stronie jezdni czyli pierwszy od prawej. Skutkiem tego rozwiązania jest zminimalizowanie opóźnień na liniach 74* 76*, 90*, 603*. Szczegóły – rycina nr 8.

 19. Przywrócić buspas na Al. Niepodległości na odcinku Przepadek-Nowowiejskiego, kończący się przed skrzyżowaniem. Początkiem jest przystanek Polonez. Rozwiązanie to jest ułatwieniem dla linii 68*,71*, 905, 906, 907. Szczegóły – rycina nr 9.

 20. Wprowadzić po stronie północnej, od ul. Serafitek do końca mostu Królowej Jadwigi zakaz poruszania się lewym pasem pojazdów szerszych niż 2m oraz analogiczny zakaz po stronie południowej od Drogi Dębińskiej do końca mostu. Dzięki temu samochody nie będą blokować przejeżdżającego tramwaju, jednocześnie dla „osobówek” przepustowość nie zmniejszy się, jednocześnie wymusi ostrożniejszą jazdę.

 21. Dla linii 74* umożliwienie skrętu w lewo z ul. Połabskiej w Al. Solidarności z pasa do skrętu w prawo. Wymaga to także korekty sygnalizacji. Zielone dla skręcających w prawo musiałoby świecić się równocześnie dla skręcających w lewo. W razie konieczności rozważyć możliwość likwidacji sygnalizatorów kierunkowych od strony Połabskiej.

 22. Przystanki autobusowe Niestachowska dla linii nr 82*, 91*, 93* i 95* – na żądanie. Niewielu pasażerów korzysta z tych przystanków, a autobusy mają często problem z wyjazdem z zatoki na pas. Wraz z zezwoleniem skrętu w ul. Świętego Wawrzyńca ze środkowego pasa, co zmniejszy kolejkę samochodów na prawym pasie.

 23. Przystanek Urbanowska na żądanie. Niewielu pasażerów z niego korzysta. Dzięki temu autobusy linii 68*, 69* i 71* nie będą tracić czasu na zatrzymanie i wyjazd z zatoczki.

 24. Wydzielenie torowiska na Grunwaldzkiej między Matejki a Kaponierą. Oddzielenie białą linią, ewentualnie separatorem pasa z torowiskiem, z rozważeniem poszerzenia jezdni w ramach stworzenia lewoskrętu w Śniadeckich. Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie spóźnień, które często pojawiają się w okresie targów. Jednocześnie dzięki zachowaniu przepustowości skrzyżowań, korki nie powinny ulec zwiększeniu.

 25. Wydzielenie Torowiska na ul. Głogowskiej między ul. Palacza a skrzyżowaniem z ulicą Daleką po zachodniej stronie oraz od ul. Bosej do Krauthofera po Wschodniej. Jest to jedyny fragment ulicy Głogowskiej, gdzie tory tramwajowe pokrywają się z pasem do jazdy dla samochodów. W zależności od możliwości finansowych lub współfinansowania przez miejscową Radę Osiedla, proponujemy dla poprawy bezpieczeństwa, przyspieszenia wysiadania pasażerów oraz ułatwień dla osób niepełnosprawnych wprowadzenie na przystanku Sielska w stronę Górczyna wprowadzenia antyzatoki lub podniesienia poziomu jezdni, czyli stworzenie tak zwanego przystanku wiedeńskiego.

 26. Zachowanie linii 121*. Linia kursowałaby od 5:30-23 rob. Sob od 8-23 nd. 9-23, z częstotliwością 5:30-9:00 30, 9:00-13:00 45′, 14:00-17:00 30′ później i weekendy 45′ wraz z wytyczeniem dodatkowego przystanku na wysokości WORD Wilczak. Należy rozważyć ewentualne wydłużenie linii aby zatrzymywała się na przystanku Wilczak, wspólnym dla pozostałych linii dziennych 47*, 51*, 67*, 75*, 83*, 90*, 918, lub/i wprowadzenie linii w głąb osiedla Wilczy Młyn. W ramach wyrównania czasu można by linię skrócić do Ronda Solidarności.

Poza drobnymi usprawnieniami postulujemy także rozwiązania, które wpłyną na poprawę komunikacji w sposób bardziej rewolucyjny. Zdajemy sobie sprawę, że wymagają one większych nakładów pieniężnych dlatego apelujemy o wpisanie poniższych do WPI.

 1. Stworzenie PAT-u na Alei Wielkopolskiej.

 2. Przeniesienie przystanków tramwajowych na Rondzie Rataje na stronę zjazdową. Obecnie jadąc w stronę Starołęki trzeba wybierać między przystankami linii 12 i 13 Natomiast przesiadając się z autobusu na tramwaj do centrum (13-stka) trzeba przejść przez całe rondo. Przystanki zjazdowe są bardziej intuicyjne, bo wsiada się na nich w kierunku w którym się porusza.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Linia 71
 2. Załącznik nr 2 – Rynek Jeżycki
 3. Załącznik nr 3 – Małe Garbary
 4. Załącznik nr 4 – Al. Solidarności (1)
 5. Załącznik nr 4 – Al. Solidarności (2)
 6. Załącznik nr 4 – Al. Solidarności (3)
 7. Załącznik nr 5 – Garbary/Małe Garbary
 8. Załącznik nr 6 – Solna
 9. Załącznik nr 7 – Mostowa
 10. Załącznik nr 8 – Gabary
 11. Załącznik nr 9 – Al. Niepodległości
 12. Załącznik nr 10 – Niestachowska (1)
 13. Załącznik nr 10 – Niestachowska (2)
 14. Załącznik nr 10 – Niestachowska (3)
 15. Usprawnienia komunikacyjne – kompletny dokument

___________________________________________________

* zostały oznaczone linie kursujące w ramach systemu ZTM Poznań.

Szczegóły – rycina w opracowaniu.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »