10 października 2008 “Wytyczne do planu zagospodarowania Starej Gazowni”

Opublikowane przez IdP w dniu

Poznań, 10 października 2008 r.

Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania

 

Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny.
Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu zagospodarowania tego obszaru.
W opinii Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” warto wyznaczyć priorytety, na których należy oprzeć cały proces planowania zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.


Teren Starej Gazowni od strony wschodniej przylega do Warty – zarówno jej obecnego koryta, jak i części tzw. Starego Koryta. Nikomu w Poznaniu nie trzeba przytaczać skutków katastrofalnej decyzji o zmianie biegu rzeki, której dokonano w ubiegłym wieku. Dewastacja całej tkanki urbanistycznej tego obszaru miasta jest widoczna w wyraźny sposób. Stan ten trwa nadal i żadne prowizoryczne rozwiązania nie przyniosły jak dotąd poprawy sytuacji.
Należy sobie uzmysłowić, że przyszłość Starej Gazowni zależeć będzie również od tego, co zostanie zaproponowane w dawnym korycie Warty.
Nadchodzi czas kiedy miasto będzie musiało podjąć odważną i zarazem bardzo istotną decyzję, która odpowie na pytanie co zrobić ze Starym Korytem Warty.

Nasze wytyczne podzieliliśmy na trzy kategorie: funkcji, architektury i urbanistyczne.

WYTYCZNE FUNKCJI
Starą Gazownię widzimy jako przestrzeń pod Forum Kultury. Pod pojęciem tym rozumiemy miejsce otwarte dla każdego obywatela (prezentacja amatorów , młodych czy też awangardowych artystów) oraz bardziej znanych instytucji kulturalnych, borykających się dzisiaj z problemami lokalowymi (jak np. Polski Teatr Tańca, Orkiestra „Amadeus”).
Marzy się nam nowoczesne, interaktywne Muzeum Pracy Organicznej i Przemysłu pokazujące osiągnięcia miasta i regionu w XIX wieku. Gazownia to idealne miejsce, gdzie można te ciekawe procesy oraz historię osób pokroju Cegielskiego pokazać przyszłym pokoleniom.
Jesteśmy świadomi faktu, że tak duża przestrzeń nie utrzyma się sama żyjąc tylko i wyłącznie kultura i sztuką. Stąd konieczność występowania funkcji handlowych i rozrywkowych. Kategorycznie sprzeciwiamy się obecności pod pojęciem funkcji handlowych obiektów wielkopowierzchniowych typu market.
Infrastruktura rozrywkowa zapewniająca wzbogacenie funkcji kultury i handlu, powinna obejmować m.in. kawiarnie, kluby, puby. Warto pomyśleć nad budową elementów architektonicznych związanych z funkcją rozrywkową, a mogących stać się nowymi symbolami tego obszaru, np. diabelskie koło.

ARCHITEKTURA
Miejsce to wymaga podkreślenia industrialnego charakteru, jednak powinno być otwarte na bardzo nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Warto tu przywołać dobry przykład tego typu rozwiązań jakim jest Stary Browar. Wykorzystajmy piękne, stare konstrukcje, nadając im nowe funkcje i nowe elementy. Szczególnie ważnym jest dominanta całego kompleksu czyli komin. Zastanówmy się nad nadaniem mu futurystycznego kształtu (obudować go szkłem, podświetlić, stworzyć nowoczesny punkt widokowy). Stosujmy nowatorskie rozwiązania Zaadaptowanie jednego z budynków przy placu  na salę widowiskową/teatralną z ruchoma ścianą boczną sceny tak by po jej otwarciu umożliwić z niej występy na świeżym powietrzu . Pokażmy sobie i innym, że Poznań jest otwarty na dobre nowoczesne rozwiązania i nowinki architektoniczne.

WYTYCZNE URBANISTYCZNE
obejmują dwa postulaty. Pierwszy to bezwzględne zbliżenie się do Warty i otwarcie się na miasto. Ciągi piesze między omawianym terenem a rzeką – ułatwienie dostępu do niej, nawet za cenę wyburzeń pewnej części murów lub ich przebudowy. Stworzenie prawdziwych bulwarów nadrzecznych.
Stara Gazownia musi być bliska Staremu Rynkowi i Warcie.
Drugi oznacza mądre zagospodarowanie sfery publicznej omawianej przestrzeni. Stara Gazownia jest pełna placów i placyków. Część z nich można zabudować, inne z kolei zachować. Jest tu miejsce na plac dla spotkań mieszkańców, idealny do organizacji wystąpień artystycznych czy koncertów. Jest też miejsce dla małych zakamarków, przejść i ciekawych perspektyw przestrzennych.

Historia dała nam wielką szansę przywrócenia do życia miastu, bardzo cennej przestrzeni. Nie zmarnujmy jej!

Kategorie: Urbanistyka