List do Radnych w sprawie poprawek do budżetu miasta 2011

Szanowni Państwo! Chcemy wyrazić niepokój związany z projektem budżetu miasta na 2011 rok. Rezygnacja z inwestycji poprawiających jakość oraz dostępność komunikacji miejskiej jest bardzo szkodliwa. Ścieżka rozwoju na jaką wchodzi miasto w naszym odczuciu nie powinna być dalej realizowana. Korki są zmorą mieszkańców Poznania. Chcąc je wyeliminować i ułatwić mieszkańcom Dowiedz się więcej…

List do Pana Mariusza Wiśniewskiego – Przewodniczącego Komisji Rewitalizacji

Szanowny Panie Radny! W mediach pojawi?y si? kolejne informacje na temat dzia?a? Komisji Rewitalizacji ( „Radni ruszyli z rewitalizacj?. Zaczn? od ?awek”, Gazeta Wyborcza, 05.01.11). Z zainteresowaniem ?ledz?c poczynania komisji ale tak?e debat? na temat bud?etu miasta, w której równie? bierzemy udzia?, chcieliby?my poprosi? o odpowied? na poni?sze pytania. -Wspomniany Dowiedz się więcej…

Translate »