Strefa 30 – materiały dla mediów

W dniu 23.05, o godz. 15 w Instytucie Zachodnim odb?dzie si? konferencja przygotowana przez stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Mobilny Pozna?, My-Poznaniacy i Sekcj? Rowerzystów Miejskich. Konferencja b?dzie zwi?zana z przygotowanymi przez stowarzyszenia propozycjami zmian do projektu strefy uspokojonego ruchu.   Materia?y dla mediów: Informacja o proponowanych zmianach Wizualizacje wybranych zmian Dowiedz się więcej…

Propozycje stowarzyszeń dotyczące Strefy 30 – list do ZDMu

Wspólnie ze stowarzyszeniami Mobilny Poznań, My Poznaniacy i Sekcją Rowerzystów Miejskich wystosowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich list z propozycjami  niskokosztowych zmian w projekcie strefy uspokojonego ruchu w centrum Poznania.

 

List jest wynikiem spotkania ZDMu m.in. z mieszkańcami, Radą Osiedla Stare Miasto i stowarzyszeniami, które miało miejsce 10 maja. Na spotkaniu zostało ustalone, że ZDM spotka się w najbliższych dniach ze stowarzyszeniami i wspólnie przedyskutuje przedstawione propozycje.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje zmianami w projekcie, a  tym samym wprowadzenie strefy będzie miało rzeczywiście pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a zarazem wpłynie pozytywnie na estetykę centrum.

 

Poniżej prezentujemy pełną treść listu.

(więcej…)

Propozycja zmian na Placu Wolności

Wspólnie z przedstawicielami stowarzysze? My-Poznaniacy i SRM przeprowadzili?my wizj? lokaln? na obszarze, który wkrótce ma by? obj?ty stref? uspokojonego ruchu. Jednym z owoców tego spotkania jest propozycja wprowadzania zmian po po?udniowej stronie Placu Wolno?ci. Propozycja zak?ada: wytyczenie kontrapasa rowerowego w miejscu istniej?cego lewoskr?tu w ul. Ratajczaka i miejsc postojowych, wytyczenie Dowiedz się więcej…

Translate »