Strefa 30 – materiały dla mediów

Opublikowane przez IdP w dniu

W dniu 23.05, o godz. 15 w Instytucie Zachodnim odb?dzie si? konferencja przygotowana przez stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Mobilny Pozna?, My-Poznaniacy i Sekcj? Rowerzystów Miejskich. Konferencja b?dzie zwi?zana z przygotowanymi przez stowarzyszenia propozycjami zmian do projektu strefy uspokojonego ruchu.

 

Materia?y dla mediów:

Nowy projekt

Uaktualnienie: 9.09 otrzymali?my od ZDMu nowy projekt strefy:

Projekt w bardziej przyst?pnej formie po skonsolidowaniu.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder