Konsultacje PlanTAP – BRT na Naramowice?

tramDwa tygodnie temu zespół trzech stowarzyszeń zaproponował przebieg trasy tramwajowej na Naramowice jako optymalne rozwiązanie dla problemów komunikacyjnych tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy (https://idp.org.pl/?p=650)

Propozycję trasy, wraz ze wszystkimi jej atutami, przedstawiliśmy opinii publicznej zapraszając do udziału w konsultacjach społecznych. Chcieliśmy tym samym rozpocząć otwartą dyskusję na temat najlepszego rozwiązania dla Naramowic wybranego przez mieszkańców. W ten sposób niestety po raz kolejny przejmujemy rolę miasta, które z taką inicjatywą powinno wyjść już znacznie wcześniej. Urzędnicy uspokajają twierdząc, że żadne decyzje nie zapadły i konsultacje odbędą się pod koniec br.

Niestety w tym samym czasie pewne dość konkretne decyzje oraz ustalenia już zapadają.

Po pierwsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 pojawiły się dwa warianty: autobus – trolejbus i tramwaj. Materiał porównawczy w sposób tendencyjny i nieprawdziwy wskazywał zalety trolejbusu nad tramwajem, a wartość merytoryczna porównania stała na bardzo niskim poziomie, co też wykazaliśmy przeprowadzając jego wnikliwą analizę.

Kolejny dokument, Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej, którego konsultacje zakończą się już 4 lutego br. w znacznym stopniu uściśla plany miasta dotyczące Naramowic.

Najpierw, na stronie 58, pojawia się krótka wzmianka o tramwaju:

 „Zwiększenie dostępności tramwaju to przede wszystkim tramwaj na Naramowice, do Os. Kopernika czy na Wolne Tory.”

Niestety kolejne fragmenty strategicznego planu budzą już znaczne wątpliwości. Na stronie 67 pojawiają się wyraźne zalecenie co do organizacji transportu publicznego w Poznaniu, w tym Naramowic:

(więcej…)

PEKA – pytania

bimbaW pi?tek odby?o si? spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na której m.in. urz?dnicy przedstawiali propozycje taryf biletowych od 1-ego maja br., a tak?e opowiadali o wdra?anym systemie PEKA. W zwi?zku z wieloma w?tpliwo?ciami i d?ug? dyskusj? ustalono, ?e zarówno radni jak i obecni go?cie do ?rody przygotuj? pytania, które zbierze Przewodnicz?cy Komisji, radny Tomasz Lewandowski i przeka?e ZTM. Ten z kolei przygotuje odpowiedzi na pytania do pi?tku, na kolejne spotkanie Komisji GKiPM (przed?u?enie pi?tkowych obrad). Poni?ej prezentujemy przygotowane przez nas pytania, na które odpowiedzi dla nas jeszcze s? niejasne. Zarazem za pomoc w przygotowaniu pyta? i wskazanie niejasno?ci oraz problemów dzi?kujemy serdecznie u?ytkownikom forum skyscrapercity.

 1. PEKA na okaziciela:
  1. Gdzie b?dzie mo?na zakupi? PEK? na okaziciela (punkty ZTM, biletomaty)
  2. Czy PEKA na okaziciela b?dzie do kupienia (jaka cena?) czy za kaucj? (jak??)?
  3. Czy PEK? na okaziciela b?dzie mo?na zwróci??
  4. Czy przy zwrocie (a tak?e w dowolnym momencie) mo?na otrzyma? zwrot kwoty jaka nam na karcie zosta?a?
  5. Czy 1.4 b?dzie zwi?zane z dodatkowymi kosztami?
  6. W jaki sposób b?dzie mo?na sprawdzi? stan finansów na karcie PEKA na okaziciela?

  (więcej…)

Naramowice zasługują na tramwaj!

na_naramowiceNaramowice zasługują na tramwaj!

Najszybciej rozwijająca się dzielnica Poznania potrzebuje atrakcyjnej komunikacji zbiorowej, by zyskać odpowiednie połączenie z resztą miasta i nie być skazaną na korki samochodowe. Piątkowo ma swoją Pestkę, Franowo tunel tramwajowy, a Naramowice wciąż czekają na bimbę, która zawiezie mieszkańców prosto do centrum!

Władze miasta zamiast szukać sposobów na zbudowanie tramwaju, postanowiły szukać wymówek i manipulować danymi. Nagła zmiana polityki polegająca na negowaniu potrzeby budowy tramwaju, zawyżaniu jego kosztów, zawyżaniu kosztów użytkowania oraz piętrzeniu problemów jest widoczna szczególnie w opublikowanym na początku listopada 2013 r. Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2014-18. Najważniejsze próby wmówienia mieszkańcom i mediom, że tramwaj jest nieopłacalny przedstawia tabelka, którą przesyłamy w załączniku. Takie podejście jest całkowicie niezrozumiałe i nieuczciwe.

Słabe merytorycznie opracowanie urzędników zakładało budowę trasy tramwajowej wg planów zapisanych w Studium, czyli w kierunku obszarów obecnie niezabudowanych. Tak przeprowadzona trasa miała być argumentem na to, że nie opłaca się jej budować, podczas gdy trolejbus mógłby obsłużyć (wg urzędników) istniejące osiedla. Sprawę przedstawia się, jak gdyby nie można było zapisów dotyczących tramwajów zmieniać (oczywiście można, w tej chwili trwa dyskusja o nowelizacji tego dokumentu) i wykorzystując rezerwę terenu, poprowadzić tramwaj wzdłuż planowanej ul. Nowonaramowickiej. Apelowaliśmy o to już wcześniej.
(więcej…)

Nowa taryfa biletowa – propozycja

Szanowni Państwo! Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego potrzebny jest szereg działań poprawiających jego dostępność i atrakcyjność: – przystępna cena i prosty system taryfowy – priorytet dla tramwajów i autobusów – zwiększenie częstotliwości kursów Podstawowe założenia nowej taryfy powiązanej z systemem PEKA: Cena biletu miesięcznego: 94 zł. Większe Dowiedz się więcej…

Translate »