Uwagi IdP do PLANTAP

TNNPrezentujemy uwagi Stowarzyszenia do Projektu Planu Transportowego aglomeracji Poznańskiej:                 

1) Dotyczy: Rozdział 4 PLANOWANA SIEĆ KOMUNIKACYJNA DLA PRZEWOZÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Treść uwagi:

Należy zmienić priorytetyzację przedstawionych założeń planowanej sieci komunikacyjnej. Na samym początku powinny znajdować się punkty dotyczące sieci tramwajowej.

(więcej…)

Translate »