PEKA pełna absurdów, a ZTM nie chce nic zmieniać

PEKA pełna absurdówNa początku sierpnia wysłaliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego listę 20 pytań dotyczących funkcjonowania systemu PEKA. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.

Wynika z niej, że przewodnim słowem kierownictwa Zarządu jest słowo NIE. Co gorsza posiada ono staropolski kontekst: NIE BO NIE! W skrócie odpowiedzi te brzmią: nie udało nam się, nie zdążyliśmy, nie przygotowaliśmy się, nie uważamy że to coś da.

(więcej…)

Tramwaj vs BRT na Naramowice – analiza BIT

analiza BITPublikujemy prezentację wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta przez Biuro Inżynierii Transportu odnośnie porównania tramwaju i systemu BRT na Naramowice. Budzi ona wiele zastrzeżeń – nasz komentarz zamieścimy wkrótce.

Warto zaznaczyć, iż otrzymaliśmy ją tylko dzięki uprzejmości Pana Redaktora Seweryna Lipońskiego z „Gazety Wyborczej”. Można się z nią zapoznać tutaj:
BIT Naramowice
(więcej…)

List do Prezesa MPK ws. tramwaju na Naramowice

tramwajMijają prawie 4 tygodnie od czasu wysłania naszego apelu do Wiceprezydenta Kruszyńskiego o publikację przez miasto wszelkich dostępnych analiz dotyczących tramwaju na Naramowice. Dotychczas nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. W międzyczasie jednak otrzymaliśmy list od Prezesa MPK: List Prezesa MPK z dnia 21 lipca 2014.

Poniżej publikujemy naszą odpowiedź do Prezesa MPK, w której podkreślamy potrzebę publikacji wszelkich dokumentów i analiz nt. trasy tramwajowej na Naramowice, także tych, które są w posiadaniu MPK. Mogą być one cennym źródłem informacji i materiałem porównawczym dla analiz, na które czekamy od Wiceprezydenta Kruszyńskiego.

(więcej…)

PEKA – kolejne pytania

pekaW dniu 6 sierpnia 2014 roku wys?ali?my e-maila do Zarz?du Transportu Miejskiego, w którym zawarli?my pytania tak?e zg?aszane przez naszych sympatyków na stronie Stowarzyszenia na Facebooku. Poni?ej tre?? przes?anej wiadomo?ci.


Szanowni Pa?stwo,
w zwi?zku z wprowadzeniem karty PEKA, przekazujemy pytania na wa?ne kwestie, które dotycz? jej u?ytkowania:
(więcej…)

Translate »